dobry ortodonta krakówmedycyna przeciwstarzeniowa Olsztyn

Maciek i psychoterapia

Na ten widok matka chciała go wyrzucić przez okno. Ojciec opowiadał mu o tym, kiedy był już starszym chłopcem. Osobę matki Maciek pamiętał niedokładnie, bo niewiele czasu spędzała w domu – była zajęta robieniem interesów. Głównie utkwiły mu w pamięci sceny, gdy dom był pełen gości, a matka nietrzeźwa. Czuł wówczas Continue reading

Lepsze poznanie emocji Zdziśka

Lepsze poznanie emocji Zdziśka zawdzięczamy dwu zdarzeniom, jakie miały miejsce miesiąc po rozpoczęciu psychoterapii. Oto pierwsze zdarzenie. Został zaproszony przez kuzyna na bal sylwestrowy. Kuzyn zaprosił także dziewczynę, która miała Zdziśko- wi towarzyszyć. Spotkał się z nią po raz pierwszy na sali balowej. Ale kiedy tylko Continue reading

Kontakty psychoterapeutyczne cz. II

Przytoczę na początek opis doświadczeń syna opowiadających o tym, jak zapamiętał on swego ojca: „Ze swego fotela rządziłeś światem. Słuszne było tylko Twoje zdanie, każde inne było niewydarzone, ekstrawaganckie, meszygene, nienormalne. Nadto Twoje zadufanie w sobie było przy tym tak wielkie, że zupełnie nie potrzebowałeś być konsekwentnym, a mimo to nie przestawałeś mieć racji. Zdarzało się również, że w jakiejś Continue reading

Konsekwencja dążenia do wykrycia sprzężenia zwrotnego w interakcjach rodzinnych

Drugi typ związków zaobserwować można między rywalizującymi ze sobą małżonkami (nastawionymi na minimalizację różnic – tak jak w przypadku związków komplementarnych chodziło o maksymalizację różnic). Chwilowe zwycięstwo męża pobudza żonę do podjęcia dalszej walki, nie zgadza się bowiem na rolę pokonanej. Opisywane tu Continue reading

Koncentrowanie się na przebiegu procesu komunikowania się

Tymczasem w świadomości terapeutów pojęcie winy nie istnieje. W przypadku terapii małżeństw obawa przed obciążeniem winą skłania do poszukiwania w psychoterapeucie sojusznika, uzyskania od niego po-twierdzenia, że to partner jest winien zaistniałych konfliktów. Powoduje to tendencyjne udzielanie informacji (np. wybielanie wła-\ snej osoby), co oczywiście utrudnia prowadzenie psychoterapii.

Continue reading

Kogo dziecko obwini za rozwód?

Trudno mi było domyślać się, jakie przeżywa uczucia – miałam wrażenie, że coś go hamuje przed ich wyrażeniem. Powiedziałam mu o tym i zapytałam, jak okazuje swoje uczucia żonie. Był nieco zaskoczony tym pytaniem. Stwierdził, że nie widzi potrzeby informowania o tym żony, bo deklaracje co do uczuć były potrzebne w okresie Continue reading

Kazik i jego wściekłość z powodu bezradności

Mówił o lęku, jaki wzbudzał pijany ojciec bijący matkę. Wspominał o obrzydzeniu, jakie wywoływał w nim cuchnący wódką ojciec. W pewnym momencie płacz Kazika przeszedł w skowyt, krzyk, jęk cierpiącego dziecka. Wraz ze wspomnieniami wydobywał się latami skrywany ból.

Kazik pamiętał też swoją wściekłość z powodu bezradności. Kochał matkę, a nie mógł jej bronić. Musiał patrzeć, jak jest poniewierana. Jako dziecko, gdy czuł się bardzo Continue reading

JEŚLI ZAUWAŻASZ U SIEBIE PROBLEMY ZDROWOTNE

Informacje zawarte w tej książce poddają w wątpliwość twierdzenie, że HIV jest przyczyną długiej listy podobnych chorób, które zostały oficjalnie skategoryzowane lub po-wszechnie przypisywane AIDS. To kwestionowanie hipotezy HIV nie powinno być odbierane jako zaprzeczanie sympto-mom choroby lub ignorowanie ich czy stosowanie praktyk mogących narażać zdrowie.

Continue reading

JAK DOCHODZI W historii życia większości

ZABUKZJiiJN nia spogoby obrony użyte przez nich doraźnie zmniejszały cierpienie, jednak na dłużej okazywały się nieefektywne, nie rozwiązywały bowiem problemu. Tak więc doświadczenia te stawały się czynnikami zaburzającymi rozwój. U innej kategorii pacjentów ujawniał się inny aspekt wczesno- dziecięcych doświadczeń. Otóż okazywało się, że znaczące osoby nie zaspokajały ich ważnych potrzeb. W dzieciństwie pozbawieni więc byli pozytywnych emocji, troskliwej uwagi rodziców. Brak tej kategorii doświadczeń jest czynnikiem hamującym rozwój człowieka.

Continue reading

JAK CZYNNIKI RYZYKA ODNOSZĄ SIĘ DO GRUP RYZYKA AIDS

W literaturze medycznej możemy spotkać wiele przypadków AIDS, w których dane osoby narażone były na oddziaływanie jednego lub kilku czynników ryzyka zmniejszających odporność organizmu. Nie istnieje natomiast żadna doku-mentacja, podająca wystawienie na działanie wirusa HIVjako jedyny aspekt ryzyka. Każdy przypadek AIDS wiąże się ściśle z oddziaływaniem czynników upośledzających system odpor-nościowy, czego konsekwencją jest wysoka wrażliwość na in-fekcje i choroby śmiertelne. (211)

Continue reading

Jacek i jego przypadek

Potem zauważyłam w Jacku pewną zmianę. Mianowicie po trzech prawie przemilczanych spotkaniach zaczął opowiadać o sobie, gdy żegnaliśmy się i odprowadzałam go do wyjścia. Mówił wtedy o ostatnich wydarzeniach, związanych z silnymi przeżyciami. Wspominał na przykład o marzeniu sennym pełnym czerwonych barw, Continue reading

Istnieje pewna liczba dzieci

Opukiwaniem klatki piersiowej stwierdza się przytłumienie lub stłumienie po jednej stronie, osłuchiwaniem – przesunięcie uderzenia koniuszkowego serca oraz brak lub osłabienie szmerów oddechowych, a niekiedy i przelewanie treści jelitowej.

Dokładne rozpoznanie ustala się badaniem rentgenowskim. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej i jamy brzusznej wykonuje się w pozycji wiszącej, w projekcji przednio-tyłnej i bocznej. Na zdjęciu przeglądowym uwidacznia się po jednej stronie zapadnięte niedodmowe łub niedoroz-

Continue reading

Indywidualne potrzeby klientów jako przedmiot pracy

Niektórzy z pacjentów stwierdzają, że tylko oni mają rzeczywiste dolegliwości chorobowe, a inni są zdrowi, niepotrzebna im psychoterapia. Taki pogląd może wywołać żywy sprzeciw. Konflikt zostaje rozwiązany, kiedy grupa przyjmuje obowiązującą na pewien czas definicję, np.: „Jesteśmy do siebie podobni, bo każdy z nas ma jakieś Continue reading