W Ameryce ryzyko AIDS zostało rozgraniczone ze względu na płeć, z nieproporcjonalną przewagą, bo aż 85%, na niekorzyść mężczyzn. (50) W opozycji do takiej tendencji są wyniki testów HIV przeprowadzonych przez wojsko amerykańskie w 1985 roku, kiedy to rutynowe badanie nowych rekrutów wykazało równą liczbę przypadków HIV u kobiet i mężczyzn. (51) Jeśli HIV miałoby być przyczyną AIDS, moglibyśmy się spodziewać podobnej liczby przypadków AIDS u mężczyzn i kobiet. Zamiast tego, kobiety nigdy nie stanowiły więcej niż 15% wszystkich przypadków AIDS w kraju.

W trakcie trwania zakaźnej epidemii personel medyczny opiekujący się pacjentami jest zazwyczaj najbardziej narażony na zachorowanie. Jednakże podczas epidemii AIDS doniesiono jedynie o 25 przypadkach choroby wśród opiekunów, którzy tłumaczyli ten fakt ryzykiem zawodowym. Żaden z tych przypadków nie został opisany w literaturze medycznej. (52) Mimo iż według CKC 75% personelu medycznego to kobiety, 23 spośród tych 25 osób (92%) to mężczyźni. (54) Co ciekawe, żaden z poszkodowanych nie należał do grupy, mającej bezpośredni kontakt z pacjentem. Wśród nich nie było dentystów, chirurgów, techników medycznych ani sanitariuszy. (53) Zamiast tego corocznie odnotowuje się około tysiąca przypadków zakażenia wirusem zapalenia wątroby wśród personelu medycznego, którzy tłumaczą swój stan naturalnym ryzykiem zawodowym, które podejmują każdego dnia. (54)

Chociaż mówi się, że AIDS jest głównym zagrożeniem dla 26 milionów amerykańskich nastolatków, według danych CKC liczba 293 nowych przypadków w tej grupie w 1998 roku jest znacznie mniejsza niż 403 osoby w roku poprzednim. (55) Suma wszystkich zachorowań amerykańskich nastolatków w wieku od 13-19 lat podczas trwania tzw. epidemii AIDS wyniosła 3,432 tysiące. W Kanadzie w 1997 roku odno-towano jedynie dwa nowe przypadki AIDS wśród młodzieży, podczas gdy w tym samym roku połowa z 4,442 tysięcy no-wych infekcji rzeżączki dotyczyła właśnie nastolatków. (56)

AIDS wśród dzieci poniżej pięciu lat to popularny obiekt zainteresowania różnych wielomilionowych przedsięwzięć, chociaż liczba zachorowań w ciągu trwania dwudziestoletniej epidemii nie przekroczyła 400, wyraźnie zmniejszając się rok po roku. (57) Badania dowiodły, że 85% przypadków doty-czyło dzieci, których matki w czasie ciąży dożylnie zażywały narkotyki. (58) Od 1993 roku liczba nowych zachorowań wśród dzieci stale zmniejszała się, a w roku 2003 Centrum Kontroli Chorób poinformowało, iż średnia liczba przypadków AIDS u najmłodszych wynosi mniej niż 4 przypadki w każdym ze stanów USA.

Podczas epidemii AIDS liczba chorych dzieci w wieku po-niżej 12 lat wynosiła poniżej 8,5 tysiąca. Dla porównania w tym samym czasie wskutek tzw. Zespołu Nagłej Śmierci Niemowląt śmierć poniosło ponad 80 tysięcy pociech poniżej jednego roku życia. (59)

Aktualne wyliczenia demonstrują, że szansa zarażenia się wirusem HIV po odbyciu stosunku bez zabezpieczenia z osobą spoza grupy wysokiego ryzyka jest jak jeden do siedmiu mi-lionów. Dużo większe prawdopodobieństwo wystąpienia do-tyczy możliwości bycia porażonym przez piorun, śmierci z powodu zatrucia jedzeniem z baru szybkiej obsługi, odnie-sienia poważnych obrażeń podczas jazdy w windzie czy utraty życia w wypadku samochodowym w drodze do pracy. (60)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *