AIDS jest grupą chorób, a niejedną chorobą

2. Od 1993 roku ponad połowa nowych diagnoz AIDS w Sta-nach Zjednoczonych dotyczyła ludzi, którzy nie byli chorzy. W 1997 roku dwie trzecie Amerykanów, u których zdiagnozowano AIDS, nie wykazywała żadnych sympto-mów ani choroby.

3. Nabyty zespół obniżonej odporności poprzedza wykreowa-nie kategorii „AIDS” i istnieje wiele dokumentów potwier-dzających przypadki tej jednostki chorobowej.

4. Nie ma żadnej wzmianki w pismach medycznych o cho-ciażby jednym przypadku, w którym dowiedziono, że wy-stawienie na działanie wirusa HIV było jedynym czynnikiem ryzyka dla zdrowia.

5. Istnieje wiele opisów przypadków każdej choroby podle-gającej definicji AIDS, które nie zawierają wirusa HIV. Poza tym wszystkie choroby zwane obecnie AIDS występują tak-że pod nieobecność HIV.

6. Testy HIV nie wykrywają rzeczywistego wirusa, a przeciw- wirusowe białka lub materiał genetyczny, który nie jest specyficzny dla HIV. V. Szansa pozytywnej reakcji na niespecyficzny test przeciw-ciał HIV wzrasta proporcjonalnie do poziomu innych prze-ciwciał i bakterii występujących w krwi.

8. Pięć z sześciu grup ryzyka AIDS wyłonionych przez CKC obejmuje czynniki ryzyka zdrowia takie jak wielokrotne, chroniczne wystawienie na działanie wirusów, bakterii i in-nych antygenów znanych z produkcji przeciwciał identycz-nych z tymi, które kojarzone są z HIV.

9. Kiedy dana osoba otrzymała pozytywny wynik testu przeciwciał HIV, niemalże rutynowo przepisuje się jej chemioterapię i inne immunosupresywne farmaceutyki jako przeciwdziałanie AIDS.

10. Alternatywne wyjaśnienia dla AIDS dają możliwość efek-tywnej prewencji AIDS i podjęcia praktycznych, nietok-sycznych działań w celu rozwiązania tego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *