AIDS nie jest chorobą

$ Wszystkie choroby definiujące AIDS pojawiają się u ludzi HIV-negatywnych, żadna z nich nie dotyczy wyłącznie osób z pozytywną diagnozą HIV, wszystkie istniały na długo przed zaklasyfikowaniem ich do grupy „AIDS”.

Wszystkie choroby funkcjonujące pod nazwą AIDS mają medycznie rozpoznane przyczyny i sposoby leczenia nie- związane z HIV. Głównym dowodem na podtrzymanie hipotezy, iż HIV powoduje AIDS jest korelacja między HIV i AIDS. Nie jest ona żadnym potwierdzeniem, a istnienie wysokiej korelacji między HIV i AIDS jest jedynie rezultatem opartej na pojęciu HIV definicji AIDS. 29 „starych” chorób definiują-cych AIDS tylko wtedy jest podstawą do diagnozy AIDS, jeśli dana osoba otrzymała pozytywny wynik testu przeciw-ciał HIV. Innymi słowy zapalenie płuc + pozytywny test HIV = AIDS zapalenie płuc + negatywny test HIV = zapalenie płuc biegunka + pozytywny test HIV = AIDS biegunka + negatywny test HIV — biegunka

& Zdrowi ludzie z pozytywnym wynikiem testu znacznie prze-wyższają liczbę osób HIV-pozytywnych, którzy zachorowali i zmai’li. Takie stwierdzenie można odnieść zarówno do

Ameryki, jak i Afryki, Haiti i innych części świata, gdzie duży procent populacji jest HIV-pozytywna i ma ograni-czony dostęp do opieki medycznej. (231)

$ Dokładna analiza literatury naukowej ujawnia fakt, iż osoby HIV-pozytywne, które pozostały wolne od choroby AIDS, łączy jedna istotna cecha: z wyboru lub z powodu różnych okoliczności nie zażywały koktajli AIDS oraz leków antywirusowych, ani nie przyjmowały codziennych dawek antybiotyku. (232) Informacja z ortodoksyjnej literatury dotyczącej AIDS potwierdza trzy wspólne cechy charakteryzujące osoby, które „przetrwały”: unikanie chemioterapii lekami typu AZT, ddl, ddC, d4T i 3TC zaprzestanie praktyk mogących narażać zdrowie (np. odstawienie wszelkiego rodzaju narkotyków, unikanie wystawienia na działanie bakterii przenoszonych drogą płciową) przekonanie się do zdrowego trybu życia: prawidłowego odżywania, odpowiedniej ilości wypoczynku i regularnych ćwiczeń. (233)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *