AIDS znajduje się na liście skutków ubocznych zażywania leków przepisanych jako kuracja AIDS

# Badanie przeprowadzone na chronicznie niedożywionych osobach dożylnie przyjmujących narkotyki, zdiagnozowa- nych HIV-pozytywnie, biorących heroinę codziennie przez okres pięciu lat, dowiodło, że po leczeniu ich niedożywienia i zastosowaniu odwyku, u żadnego z nich nie rozwinęły się symptomy lub infekcje kojarzone z AIDS średnio po upływie czterech lat od pozytywnej diagnozy HIV. (234) & Ludzie, którzy unikali lub zaprzestali leczenia farmakolo-gicznego przeciw AIDS po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu, którzy wiedli zdrowe życie, a także ci, którzy wiele lat po diagnozie AIDS pozostają w dobrej formie i cieszą się życiem, nie zważając na wyniki ortodoksyjnych badań, są notorycznie pomijani w literaturze AIDS i nigdy nie zostali poddani obiektywnym rządowym badaniom.

$ W książkach i artykułach pisanych przez ludzi cieszących się zdrowiem i o osobach HIV-pozytywnych podkreśla się pozytywne skutki dobrego odżywiania, terapii witaminowej i innych form naturalnego, holistycznego i nietoksycznego leczenia, które uzupełnia i wzmacnia odporność. (235)

& Chłoniaki, biegunka, demencja, clrożdżaki, neuropatia, nud-ności, niszczenie szpiku kostnego i wiele innych pojęć defi-niujących lub związanych z AIDS znajduje się na liście skutków ubocznych zażywania leków przepisanych jako kuracja AIDS. Wczesna interwencja i profilaktyka to dwie ważne wskazówki, mogące zapobiec śmiertelnym konsekwencjom. Przyjmowanie AZT czy korzystanie z innej chemioterapii jako kuracji antywirusowej, a także codzienne długoletnie zażywanie takich antybiotyków jak Bactrim, jest nową, potencjalnie śmiercionośną praktyką ignorowania ostrzeżeń producenta i zaleceń stosowania.

Ilość komórek Tjest wątpliwym miernikiem zdrowia i funk-cjonowania systemu immunologicznego. W rzeczywistości spadek liczby komórek T nie jest ani potrzebnym, ani wy-starczającym dowodem potwierdzającym obecność chorób zaliczanych do grupy AIDS. (236)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *