AZT: LEK W POSZUKIWANIU CHOROBY?

(§jlS ZT nie jest nowym farmaceutykiem. Nie opracowano go *3® na potrzeby walki z AIDS i nie jest antywirusowy. AZT jest związkiem chemicznym wynalezionym – i porzuconym – ponad 30 lat temu jako potencjalna chemioterapia nowotwo-rowa. (108) Zanim zaczęto go stosowaćjako lek przeciw AIDS, nigdy wcześniej nie podawano go ludziom.

Chemioterapia niszczy rozwijające się komórki w ciele. Wielu pacjentów nie przeżywa tej kuracji z powodu destruk-cyjnych jej skutków na system odpornościowy i jelita. Ze względu na spustoszenie, jakie sieje w organizmie, chemioterapii nie stosuje się jako środek prewencyjny przeciwko nowotworom. Jeśli zachodzi potrzeba jej przeprowadzenia, odbywa się to w ściśle określonym czasie i pod kontrolą specjalisty.

Pojawiła się ona na buteleczkach zawierających jedynie 25 miligramów AZT, co stanowi niewielki ułamek z przepisywanej dziennej dawki 500 – 1500 mg. (109)

W odpowiedzi na fakt, iż cechą nowotworu jest bezustanne rozwijanie się jego komórek, AZT miało zapobiegać formowa-niu się nowych przez blokowanie rozwoju łańcuchów DNA. Przeprowadzony w 1964 roku eksperyment z zastosowaniem AZT na myszach dowiódł ogromną efektywność leku w niszczeniu komórek, na skutek czego wszystkie myszy zdechły z powodu zbyt nadmiernej toksyczności. (110) W rezultacie zaprzestano dalszych badań i nie opatentowano wynalazku. Dwadzieścia lat później firma farmaceutyczna Burroughs Wellcome (obecnie

Glaxo-Wellcome) rozpoczęta kampanię ponownego powrotu AZT na rynek, tym razem w postaci „cudownego” leku przeciw HIV. Promocję oparto na założeniu, że AZT będzie blokować formowanie łańcuchów HIV DNA. Na podstawie jednego uproszczonego czteromiesięcznego badania Glaxo-Wellcome otrzymało akceptację Agencji do spraw Leków i Żywności, by AZT stał się legalną kuracją przeciw AIDS. (111)

Zgoda na wprowadzenie na rynek tej wysoce toksycznej te-rapii dla pacjentów z AIDS opierała się na informacji sugeru-jącej, że AZT zwiększa ilość komórek T w organizmie, a co za tym idzie opóźnia początek wszelkich oznak AIDS w organi-zmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *