Bactrim i Sepra

Szansa uzyskania fałszywie pozytywnego wyniku testu HIV jest większa wśród ludzi, w których krwi odnotowuje się wy-soki poziom różnych innych przeciwciał, wykluczając HIV, oraz bakterii. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków fałszywie pozytywnego wyniku testu HIV u homoseksualnych mężczyzn, w których krwi występowały przeciwciała produkowane w odpowiedzi na określoną infekcję bakteryjną i wirusową. (218)

Osoby HIV-pozytywne narażone na codzienne, długoter-minowe przyjmowanie lekarstw mających na celu zapobiega-nie wystąpienia możlliwych infekcji podlegających definicji AIDS są narażone na wysoce szkodliwe, a często śmiertelne skutki takich działań. Przykładem takich lekarstw są Bactrim i Sepra, silne antybiotyki sulfonamidowe, które niszczą florę jelitową, powodują anemię i destrukcję szpiku kostnego. Leki przeciw wirusowi HIV, takie jak AZT, ddl, D4T, ddC i 3TC to niezwykle toksyczne chemioterapie oddziałujące fatalnie na system odpornościowy oraz upośledzające system trawienny. Dodatkowo są przyczyną występowania pięciu z dwudziestu dziewięciu chorób należących do grupy AIDS. (219) Dwa badania przeprowadzone w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dowiodły, że każdy z kilkuset homoseksuali-stów z AIDS przechodził wcześniej kurację z użyciem leków na AIDS lub/i zażywał narkotyki. (220) Identyfikacja tej grupy ryzyka jako ludzi notorycznie, dłu-gotrwale zażywających narkotyki oraz/lub farmaceutyki, na-rażonych na działanie wielu infekcji bakteryjnych, cierpiących z powodu chronicznego niedostatku wartości odżywczych i/ lub ciągłego strachu związanego z możliwością zakażenia HIV i AIDS daje właściwe i pełne wyjaśnienie zjawiska obniżenia odporności, a co za tym idzie, otwiera drogę możliwościom prewencji i podejmowania odpowiednich decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *