Badania diagnostyczne noworodków i niemowląt

Ta ciężka wada, uniemożliwiająca życie niemowlętom, u pewnej grupy chorych przebiega bezobjawowo, zostaje wykryta przypadkiem przy wykonaniu badań serca bądź też w innych okolicznościach. U tych dzieci przebiegające nieprawidłowo naczynia tworzą pierścień dostatecznie szeroki, aby nie zaburzyć funkcji przełyku i tchawicy.

Badania diagnostyczne noworodków i niemowląt są na ogól przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Badanie rtg klatki piersiowej z podanym do przełyku środkiem cieniującym określa położenie luku aorty, rodzaj i rozległość zmian w miąższu płucnym oraz uwidacznia miejsce ucisku na ścianę przełyku. Niekiedy jest to badanie wystarczające, częściej jednak wykonuje się aortografię i angiokardiograflę, aby dokładniej uwidocznić rodzaj wady oraz potwierdzić bądź wykluczyć współistnienie innych wad.

Bronchoskopia nie jest wskazana w okresie przedoperacyjnym, wykonuje się ją po zabiegu przy utrzymujących się zaburzeniach oddechowych. Wskazaniem do leczenia chirurgicznego jest każda postać pierścienia naczyniowego powodująca objawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *