Badania znakowanymi pierwiastkami

-8- godzinnego monitorowania. W ciągu ostatnich lat, a nawet miesięcy, wprowadzono miniaturyzację urządzeń do monitorowania, co pozwala mieć nadzieję na usprawnienia i powszechniejsze stosowanie tej metody u najmłodszych dzieci. Szczególnie cenne mogą być skomputeryzowane urządzenia radiotelemetryczne – mikroprocesory, które umożliwiają wykonanie badań w warunkach nie tylko klinicznych, ale i ambulatoryjnych. Badania manometryczne ciśnienia w przełyku są mniej precyzyjne. Ich skuteczność potwierdzono w 64%.

Badania znakowanymi pierwiastkami pozwalają bardzo precyzyjnie ocenić okres opróżniania się żołądka. 99mTC w siarkowym roztworze koloidalnym może być dodany do płynnej lub gęstej mieszanki. Wyniki potwierdzono w 48% przypadków.

Po uwidocznieniu zmian badaniem rentgenowskim, monitorowaniem pH lub dzięki badaniom znakowanymi pierwiastkami można rozpoznać zespół wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego, wykluczając przy tym niedrożność odźwiernikowej części żołądka. Wszystkie badane dzieci muszą być poddane najpierw leczeniu zachowawczemu. Polega ono na stosowaniu półsiedzącej pozycji w specjalnie do tego celu przystosowanym foteliku plastykowym. Następnie zaleca się karmienie mieszankami zagęszczonymi dodatkiem ryżu. Porcje pokarmu muszą być mniejsze niż zwykle przyjmowane, natomiast podawane w krótszych odstępach czasu. Nie należy karmić dziecka później niż 2 godziny przed zaśnięciem. W przypadkach zapalenia błony śluzowej przełyku wskazane jest podawanie leków przeciw nadkwasocie cimetydyna (preparat Altramet), metoklopramid.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *