Badanie próbujące określić liczbę komórek T u osób z negatywnym wynikiem testu HIV

Wiele badań opisanych w literaturze biochemicznejj wskazu-je na fakt, iż mała ilość komórek T nie ma związku z odpor-nością, a norma dla limfocytów T u osób HIV-negatywnych może wahać się od 300 do 2000 sztuk. (237, 238)

Badanie dotyczące ilości komórek T, obejmujące dwa ty-siące HIV-negatywnych osób wykazało, że ilość 200 – 300 sztuk mieści się w granicach normy, ludzie z takim wyni-kiem nie mieli żadnym problemów zdrowotnych kojarzo-nych z obniżeniem odporności. (237) Jeden z ostatnich artykułów na ten temat kwestionuje pogląd, że ilość limfo-cytów T jest wyznacznikiem funkcjonowania systemu im-munologicznego. (239)

& Inne badanie próbujące określić liczbę komórek T u osób z negatywnym wynikiem testu HIV ujawniło, że nawet pod-czas ostrego stanu chorobowego, liczba komórek T jest nie-przewidywalna i nie ma związku z natężeniem choroby. (240) & Jak napisałam wcześniej, testy ładunku wirusa nie są w stanie potwierdzić obecności wirusa HIV, a wyniki nie mają związku z chorobą, zdrowiem, poziomem komórek T i postępem choroby.

# Według wskazówek leczenia prezentowanych przez Cen-trum Kontroli Chorób, ostry stan chorobowy i uodpornienie mogą wpływać na zmianę rezultatu (podwyższenie ładunku) testów ładunku wirusa, co może utrzymać się przez kilka kolejnych tygodni. (241)

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, diagnoza AIDS nie jest bezsprzecznym wyrokiem śmierci. Bezpieczne i efektywne leczenie uwzględniające specyficzne, indywidualne potrzeby może wyleczyć nawet z najbardziej skrajnych przypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *