BIOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA

Zaliczamy do nich częste narażenie na oddziaływanie i/lub chroniczne infekcje typu: syfilis, rzeżączka, chlamydia i inne choroby weneryczne, wirus zapalenia wątroby, gruźlicy, ma-larii, infekcje grzybicze, ameba i pasożyty takie jak lamblie, infekcje bakteryjne np. E coli, przewlekłe infekcje jelitowe, transfuzje krwi, używanie produktów krwi. Oprócz niszczą-cych skutków nawrotów infekcji, wiele farmaceutyków uży-wanych podczas leczenia ma niewątpliwie niekorzystny wpływ na układ odpornościowy pacjenta.

Czynnik VIII (odpowiadający za krzepnięcie krwi) i trans-fuzje krwi także upośledzają odporność i sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju infekcje. (204) Ze względu na ciężkie przypadki, które zmuszają do przeprowadzenia transfuzji i negatywny ich wpływ na system immunologiczny, połowa wszystkich HIV-negatywnych pa-cjentów poddających się transfuzji umiera w przeciągu roku od jej przeprowadzenia. (204)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *