Ekolabor

Bliznowate zwężenie

Bliznowate zwężenie w miejscu zespolenia zależy od warunków anatomicznych wady, rodzaju techniki operacyjnej oraz przebiegu gojenia, występuje w ok. 14% (20). Szwy dwupiętrowe i zespolenie teleskopowe powodują zwykle mniej elastyczne i twarde blizny. Jeżeli dolny odcinek jest słabo rozwinięty, to istnieje duża różnica świateł – łatwiej powstają zwężenia. Wziernikowanie przełyku powinno się wykonać u każdego noworodka w 14-18 dni po zespoleniu w celu tzw. ukształtowania blizny. Postępowanie to pozwala ocenić szerokość przełyku i zapobiega powstawaniu zwężeń. Jeżeli istnieją objawy wczesnego zwężenia, to stosuje się systematyczne, dwa razy w tygodniu, rozszerzanie aż do uzyskania prawidłowego światła. U dzieci po zespoleniu jednoczasowym bez przetoki żołądkowej zabieg ten wykonuje się ezofa- goskopem Hasslingera z oświetleniem proksymalnym. Do rozszerzenia służą stożkowate cewniki z masy plastycznej. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym śród- tchawiczym. U niemowląt z przetoką żołądkową blizny zwężające miejsce zespolenia można rozciągać poszerzaczem Tuckera bądź Hustera prowadzonym tzw. nitką bez końca. Za pomyślny wynik tego leczenia uważa się przejście przez zwężenie poszerzacza nr 20 w 6 tygodniu życia, a nr 24 w 3 miesiącu życia.

Przy skrajnym zwężeniu konieczne jest wycięcie bliznowatego odcinka przełyku i ponowne zespolenie. W przypadku znacznego zwężenia obejmującego długi odcinek przełyku zaleca się plastykę tej okolicy za pomocą uszypułowanego płata z okręż- nicy poprzecznej. Zwężony odcinek zostaje przecięty podłużnie, a światło przełyku poszerzone łatą ze ściany wyizolowanej, uszypułowanej olcrężnicy. Odległe, 10-le- tnie obserwacje wykazują bardzo dobre wyniki takiego postępowania (2). Decyzję zabiegu należy podjąć szybko, aby nie dopuścić do zmian w płucach.

Udrożnienie przetoki przełykowo-tchawiczej bądź ujawnienie się połączenia nie rozpoznanego przed operacją jest mniej groźnym powikłaniem. Objawy są podobne do izolowanej przetoki przełykowo-tchawiczej: kaszel, krztuszenie się przy jedzeniu,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *