Całkowity niedorozwój jednej połowy przepony

-4) przetrwała szczelina w jednym lub obu trójkątach żebrowo-lędźwiowych Boch- daleka, 5) przetrwała szczelina w trójkącie mostkowo-żebrowym Larreya, 6) niedorozwój rozworu przełykowego.

Całkowity niedorozwój jednej połowy przepony i ubytek tylno-boczny stanowią najcięższy stopień zaburzenia rozwojowego. Przemieszczone narządy klatki piersiowej nie mają worka. Są to zatem przepukliny przeponowe rzekome (herniae diaplirag- rnaticae spuriae) nazywane też wypadaniem trzew.

Przetrwały kanał opłucnowo-otrzewnowy zamknięty błoną otrzewnową powoduje powstanie przepuklin przeponowych z obecnością worka, a zatem przepuklin przeponowych prawdziwych (herniae diaphragmaiicae congenitae verae). Przetrwała poszerzona szczelina lędźwiowo-żebrowa stanowi wrota przepuklin nazwanych przepuklinami Bochdaleka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *