https://www.mederelab.pl/produkt/anti-aging-formula-produkt

CHEMICZNE CZYNNIKI RYZYKA

Substancje chemiczne zagrażające prawidłowej pracy sys-temu immunologicznego to m.in. AZT i inne komponenty chemioterapii nowotworowej, inhibitory proteaz, antybiotyki i sterydy, kokaina, heroina i metaamfetaminy (kryształki, tzw. speed). Chemioterapia niszczy komórki szpiku kostnego, z którego wywodzą się wszystkie komórki odpornościowe. Dodatkowo zabija w pełni wykształcone komórki immunologiczne, jak również limfocyty B i czerwone krwinki. (196,197) Poza tym wpływa wyjątkowo szkodliwie na układ trawienny, niszcząc komórki stanowiące wewnętrzną wyściół- kę przewodu pokarmowego, uniemożliwiając prawidłowe wchłanianie substancji odżywczych, powodując tym samym niedożywienie. Nawet stosowana bardzo krótko chemioterapia zaburza system immunologiczny, zwiększa podatność or-ganizmu na wszelkie możliwe infekcje i może być przyczyną zagrażającej życiu anemii lub biegunki. AZT, ddl, ddC, D4T i 3TC są składowymi chemioterapii stosowanej w kuracji prze-ciw AIDS.

Jest wiele substancji farmakologicznych, które upośledzają system odpornościowy, szczególnie jeśli używane są przez dłuższy czas. Znane nam inhibitory proteaz sprawiają, że uszkodzeniu ulega wątroba (odpowiedzialna za usuwanie tok-syn), nerki, niebezpiecznie podnosi się poziom cholesterolu, pojawia się biegunka i wiele innych poważnych w skutkach zaburzeń funkcjonowania organizmu. (198) Jeśli chodzi o ste-rydy, które również mają ogromny wpływ na zmniejszenie odporności, przepisywane są zazwyczaj pacjentom z AIDS, w celu przeciwdziałania zaniku mięśni z powodu zażywania AZT. (199) Septra i Bactrim to antybiotyki z grupy sulfonamid, zalecane powszechnie osobom HIV-pozytywnym do ciągłego, profilaktycznego i prewencyjnego użytku. Te leki są swoistą pozostałością po czasach przed wynalezieniem penicyliny nie uderzają w szkodliwe bakterie tak skutecznie, jak współczesne antybiotyki i znane są z szerokiej gamy skutków ubocznych. (200) Oba wywołują nudności, biegunkę, wymioty, anoreksję, niszczenie szpiku kostnego, wysypkę, gorączkę, zapalenie wątroby i anemię zakłócając produkcję czerwonych krwinek. (201)

O immunosupresyjnych efektach zażywania narkotyków możemy przeczytać w wielu książkach medycznych. Wymie-nia się m.in. zapalenie płuc, owrzodzenie jamy ustnej, go-rączkę, zapalenie zastawek serca, infekcje bakteryjne i pocenie się nocne – wszystkie one są aktualnie kojarzone z AIDS. (202) Narkotyki amfetaminowe tłumią apetyt, w związku z czym zdecydowana liczba osób zażywających te substancje cierpi na niedożywienie. Wielu ludzi nałogowo korzystających z hero-iny i tzw. cracku nie dostarcza swojemu organizmowi dosta-tecznej ilości pożywienia, snu oraz opieki zdrowotnej.

Długotrwałe wystawienie na działanie takich toksyn jak insektycydy i herbicydy również może mieć kluczowy wpływ na osłabienie układu odpornościowego. (203)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *