Ciąża, jako jeden z wielu czynników, może wywołać pozytywny wynik testu na obecność wirusa HIV

Skutki terapii AZT u ciężarnych kobiet to m.in.: zanik mię-śni, anemia, uszkodzenie nerwów, uszkodzenie wątroby, chło- niak, mdłości, biegunka i demencja. Wskutek tej kuracji u rozwijającego się dziecka mogą wystąpić następujące nie-pożądane efekty: zniekształcenie główki, dodatkowy palec, trójkątna twarz, albinizm, uszy osadzone w niewłaściwym miejscu, otwory w klatce piersiowej, płetwiaste palce, anemia, poronienie, uszkodzenie chromosomów i podjęcie aborcji ze względu na zbyt poważne deformacje płodu. (96)

Ciąża, jako jeden z wielu czynników, może wywołać pozy-tywny wynik testu na obecność wirusa HIV. Mimo udoku-mentowanej wiedzy medycznej na ten temat i świadomości jej słuszności u producentów testów, badanie przy ich użyciu stanowi częśść standardowych badań prenatalnych.

Fundamentalnym problemem rutynowych badań przesie-wowych przy użyciu nawet najbardziej miarodajnych testów jest to, iż u najniższej grupy ryzyka wystąpi największy pro-cent wyników fałszywie pozytywnych. (97) Przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogarszanie się precyzji testów przeprowa-dzanych wśród populacji, u której rzadko wykrywa się mi-kroby, których test dotyczy. Od kiedy ryzyko pozytywnego wyniku testu wśród amerykańskich kobiet, które określiły swój status jako „pozbawione ryzyka” wynosi 0,01%, konse-kwencją rutynowego badania przesiewowego HIV wszystkich kobiet ciężarnych jest upowszechnienie fałszywie pozytywnych rezultatów. (98) Jedna z analiz badań przesie-wowych skierowana do par przedmałżeńskich (grupy o niskim stopniu ryzyka) dowiodła, że test przeciwciał HIV, którego specyficzność miała wynosić 99,8%, a czułość 98,3%, wykazywał dokładność mniejszą niż 15%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *