CIEKAWOSTKI O ŁADUNKU WIRUSA

UPI ażącym problemem z hipotezami HIV/AIDS jest to, iż IPs*} naukowcy nie byli w stanie odnaleźć wystarczającej ilości rzeczywistego wirusa u ludzi HIV-pozytywnych, by móc zo-brazować faktyczne narażenie zdrowia. Nawet wśród pacjen-tów cierpiących na najpoważniejsze choroby definiowane jako AIDS, nigdy nie wykryto HIV w ilości, która mogłaby mieć niszczący wpływ na komórki odpornościowe. (135)

Aby spowodować uszkodzenie organizmu, wirus musi za-infekować przynajmniej jedną trzecią komórek docelowych, którymi w przypadku AIDS są limfocyty T systemu immuno-logicznego, i zniszczyć je przed tym, jak zaczną się powielać. Na przykład przy zapaleniu wątroby, przeziębieniu czy grypie odpowiedzialny za nie wirus jest łatwo wykrywalny w ilo-ściach sięgających milionów lub nawet miliarda na mililitr (ml) krwi i nic, poza odpornością antywirusową, nie może go powstrzymać przed zainfekowaniem podatnych na jego dzia-łanie komórek organizmu. W przypadku AIDS średnio wy-krywa się jedynie dziesięć wirusów HIV na mililitr krwi, a przejaw poprawnej odporności antywirusowej, czyli prze-ciwciała, są w stanie zasygnalizować chorobę. (136)

Inną niekonsekwencją w założeniu, ze HIV może powodo-wać AIDS, jest fakt, iż HIV jest nietoksyczny. Oznacza to, że HIV replikując się nie niszczy komórki, będącej jej gospoda-rzem. Inne wirusy, wywołujące chorobę, są cytotoksyczne niszczą infekowaną komórkę podczas replikacji i gwałtownie atakują 30% do 60% komórek docelowych. Od 1984 roku, czyli od czasu podania do publicznej wiadomości faktu, iż HIV jest przyczyną AIDS, badacze wysnuli wiele hipotez o zdolności wirusa HIV do wywoływania destrukcji komórki na drodze zawiłych ijak dotąd niepotwierdzonych pośrednich mechanizmów, na próżno szukając sposobów wyjaśnienia, w jaki sposób nietoksyczny wirus może eliminować limfocyty T i powodować AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *