Co decyduje o sytuacji rodziny?

W trakcie spotkań terapeutycznych następuje zdiagnozowanie jawnego czy ukrytego konfliktu w rodzinie. Niekiedy poprawa komunikacji pomiędzy członkami rodziny umożliwia im dalsze samodzielne zajmowanie się własnym problemem. Nieraz trzeba stosować specjalne techniki diagnozy (np. rysunek wykonany przez każdego uczestnika psychoterapii na temat – „Jaka jest moja rodzina”27). Niektóre koncepcje psychoterapeutyczne wyjaśniają, co w zasadniczy sposób decyduje o sytuacji rodziny. Jedni terapeuci twierdzą na przykład, że szczęście rodziny zależy od wzajemnej akceptacji, a także umiejętności pokazywania partnerowi, że stanowi dla nas wartość. Inni są zdania, iż najważniejsza w rodzinie jest walka o władzę. Część psychoterapeutów nie ogranicza się do wybranych sfer życia rodziny. Są bardziej otwarci

– w każdej rodzinie poszukują specyficznego dla niej obszaru konfliktowego28. W toku terapii rodziny – w niektórych przypadkach – na pewien okres zawiesza się spotkania wszystkich jej członków. Prowadzi się wówczas terapię indywidualną. Taką decyzję może podjąć psychoterapeuta, jeżeli uzna, iż w konsekwencji przeszłych doświadczeń (ukształtowania osobowości poszczególnych członków rodziny) istotnie utrudnione jest porozumienie. Na przykład poczucie, że jest się rozumianym przez psychoterapeutę, sprzyjać może zaspokojeniu głodu akceptacji u jednego z partnerów. A to z kolei może ułatwiać porozumienie się w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *