CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY UPORAĆ SIĘ Z AIDS

Upi ozwiązanie problemu AIDS może nastąpić jedynie po- przez bezstronną analizę faktów i otwarty, szczery dialog. Możesz pomóc wdrożyć zmiany, konieczne dla zakończenia kryzysu AIDS.

Zdobywaj wiedzę – czytaj książki, odwiedzaj strony interne-towe, bądź otwarty na informacje. Podziel się wiedzą z innymi – postaraj się przekazać wiedzę, którą zdobyłeś po przeczytaniu tej książki i na drodze wła-snych gruntownych poszukiwań. Podziel się nią z przyja-ciółmi, nauczycielami, studentami.

Wejdź na naszą stronę – odwiedź nas na www.aliveandwell.org i podpisz naszą międzynarodową petycję o wznowienie badań nad AIDS. Podziel się swoją historią – jeśli ta książka zmieniła twój spo-sób postrzegania problemu HIV i AIDS, opowiedz o tym. Jeśli jesteś osobą HIV-pozytywną, cieszącą się dobrym zdro-wiem i korzystającą z życia bez konieczności terapii farma-kologicznej, prześlij nam swoją historię. Pomóż nam obda-rować innych nadzieją i istotnymi informacjami, które media i wiele grup AIDS ignoruje.

Wspieraj naszą pracę – jeśli jesteś w stanie, prześlij na nasze konto dobrowolny datek. Amerykańska Fundacja Alterna-tyw w AIDS jest jedyną organizacją, która nie zabiega ani nie przyjmuje dotacji od przemysłu farmaceutycznego, rzą-du amerykańskiego ani od żadnych jednostek mogących mieć wpływ na ograniczenie naszych przekonań i kontrolę pytań, których nie boimy się stawiać.

Amerykańska Fundacja Alternatyw w AIDS została założo-na, by zbierać doświadczenia podobnych nam ludzi, dzielić się nimi, wspomagać grupy zajmujące się powtórną analizą dostępnych informacji o AIDS. Poza tym sponsorujemy ba-dania naukowe i medyczne, by być coraz bliżej rozwiązania problemu AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *