Część mostkowa

Część mostkowa jest najsłabiej rozwinięta. Pojedyncze włókna mięśniowe odchodzą od wewnętrznej powierzchni wyrostka rnieczykowatego mostka i tylnej blaszki pochewki mięśni prostych brzucha. Część ta jest oddzielona od części żebrowej z każdej strony trójkątną szczeliną, wypełnioną luźną tkanką. Jest to trójkąt mostkowo-żebrowy Larreya (Irigonum sternocostale) (ryc. 7-1 i 7-2). Przechodzą przez niego naczynia piersiowe wewnętrzne.

Część żebrowa zaczyna się symetrycznie po obu stronach na wewnętrznej powierzchni chrząstek od VII do XII żebra i przechodząc w środek ścięgnisty tworzy znaczną część obu kopuł przepony. Część ta jest oddzielona od części lędźwiowej po obu stronach szczeliną, zwaną trójkątem lędźwiowo-żebrowym Bochdaleka (trigonum lumbocostale).

V. A. Bochdalek, anatom czeski z Pragi, opisał tę szczelinę w 1848 r., podkreślając jej potencjalne znaczenie w powstawaniu przepuklin. Dogłowowo szczelina ta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *