cześnie od góry i dołu wytwarza się tunel.

Oddzielanie tkanek otaczających powinno odbywać się blisko grzbietowej powierzchni mostka, aby uniknąć uszkodzenia cienkiej u dzieci opłucnej.

Przeprowadzenie wytworzonego przełyku pod mostkiem może spowodować jego zagięcie zarówno w części dolnej, jak i górnej przy przejściu przez szyję. W przypadku jednak wystąpienia powikłań pooperacyjnych w postaci martwicy przeszczepianego odcinka, przedziurawienia wskutek owrzodzenia albo wytworzenia przetoki w miejscu zespolenia komplikacje są łatwiejsze do opanowania.

Droga przez lewą jamę opłucnej umożliwia fizjologiczne ułożenie wytworzonego przełyku i jest najkrótsza, tym samym niebezpieczeństwo naciągnięcia szypuły naczyniowej i niedokrwienia przeszczepu jest mniejsze. Najlepszą jednak drogą zarówno dla przeszczepu z jelita, jak i żołądka wydaje się śródpiersie tylne umieszcza się wówczas przełyk w jego właściwym położeniu (8).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *