CZY AIDS OPANOWUJE AFRYKĘ?

Według raportu WHO z 1999 roku ogólna liczba zdia- U&i) gnozowanych przypadków AIDS na kontynencie afrykańskim jest niemalże równa sumie wszystkich zachorowań na AIDS w Ameryce, mimo że populacja Afryki, licząca 659 milionów ludzi, jest dwukrotnie większa niż populacja USA. (61) Afryka postrzegana jest jako najgorszy scenariusz przyszłego losu Ameryki, zwrócić należy uwagę na fakt, iż problem AIDS nie dotyczy 99,5% ludności afrykańskiej, a wśród zakażonych wirusem HIV u 97% nie stwierdzono AIDS. (62) W odróżnieniu od USA, AIDS w Afryce diagnozuje się na podstawie czterech klinicznych symptomów, jakimi są: go-rączka, mimowolna utrata 10% wagi ciała, uporczywy kaszel i biegunka. Test na obecność wirusa HIV nie jest wymagany. (63) Te cztery oznaki AIDS są identyczne z symptomami in-nych szerzących się w Afryce chorób: malarii, gruźlicy i infek-cji pasożytniczych, będących efektem niedożywienia i picia nieuzdatnionej wody. Są wynikiem ubóstwa i różnych pro- blemów od wieków dotykających Afrykę i inne rozwijające się obszary świata. SIV wywołuje u małp laboratoryjnych symptomy podobne do grypy, a nie powoduje żadnego z 29 oficjalnych przesłanek AIDS. W odróżnieniu od infekcji HIV, która powoduje chorobę po latach od zakażenia i pomimo obecności obron-nych przeciwciał, SIV wywołuje chorobę w kilka dni lub nie wywołuje jej wcale, a dzikie małpy zachowują przeciwciała SIV przez całe życie i nigdy nie chorują. Chorują jedynie małpy przebywające w nienaturalnym środowisku – zwierzęta laboratoryjne z nie w pełni rozwiniętym systemem odpor-nościowym i dużą dawką SIV w organizmie. (65)

Do popularyzacji hipotezy o istniejącej zależności SIV/ HIV badacze wykorzystują rezultaty niespecyficznych testów. Na ich podstawie budują twierdzenie, że trzy szympansy schwytane w Zachodniej Afryce zaraziły się HI V/SIV na drodze kontaktu seksualnego. Starania, by wyizolować rzeczywisty wirus u zwierząt ujawniły, że u dwóch spośród trzech szympansów nie wykryto wirusa, a grupa naukowców prowadzących badania jednogłośnie przyznała, że wirus wykryty w organizmie ostatniego zwierzęcia nie był nawet blisko spokrewniony z HIV. W swoim raporcie nie zdołali wyjaśnić, jakim sposobem rzekomo zakażone szympansy nie zaraziły HIV/SIV żadnego z 150 innych zwierząt żyjących w kolonii lub dlaczego ich partnerzy i potomkowie uniknęli infekcji. (66)

Pomimo iż poprzez media często bombardowani jesteśmy dramatycznymi doniesieniami o nieprawdopodobnie wysokiej liczbie chorych w Afryce, rzeczywista suma zdiagnozowanych przypadków na tym kontynencie jest stosunkowo niewielka. Dla przykładu od 1981 do 1999 roku ogólna liczba przypad-ków AIDS w Południowej Afryce, swoistym epicentrum AIDS, wyniosła tylko 12,825 tysięcy. (67)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *