CZY AIDS TO NOWA CHOROBA?

MO przeciwieństwie do powszechnego przekonania AIDS C*1S§) nie jest żadnym nowum ani też chorobą. AIDS to nowa nazwa nadana przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (Centers for Disease Control – CDC) w odniesieniu do zbioru 29 podobnych schorzeń i stanów obejmujących infekcje drożdżo- we, nudności, biegunkę, niektóre rodzaje zapalenia płuc i chorób nowotworowych, salmonellę i gruźlicę. (1) Choroby te określa się mianem AIDS jedynie wtedy, kiedy dotyczą osoby posiadającej przeciwciała wiązane z wirusem HIV.

Postawienie diagnozy, czy dana osoba ma AIDS uzależnione jest od wystąpienia u niej jednego lub więcej stanów spośród 29 przypisanych definicji AIDS oraz pozytywnego wyniku na wy-stępowanie przeciwciał HIV. Innymi słowy, zapalenie płuc u osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność HIV to AIDS, podczas gdy to samo zapalenie płuc u pacjenta z wynikiem negatywnym jest tylko zapaleniem płuc. Kliniczne objawy i symptomy zapalenia płuc w obu przypadkach mogą być identyczne, ale jedno z nich nazwiemy AIDS, a inne tylko zapaleniem płuc.

Zapalenie ptuc + pozytywny wynik testu HIV = AIDS Zapalenie ptuc + negatywny wynik testu HIV = zapalenie ptuc Gruźlica + pozytywny wynik testu HIV = AIDS Gruźlica + negatywny wynik testu HIV = gruźlica

Żadna z 29 chorób składających się na AIDS nie jest nowa, żadna też nie występuje wyłącznie u ludzi z pozytywnym testem na obecność przeciwciał HIV i wszystkie posiadają udokumentowane przyczyny i określone sposoby leczenia niepowiązane z HIV. Przed ustanowieniem przez Centrum Kontroli Chorób kategorii AIDS, tych 29 chorób i stanów chorobowych nie postrzegano jako mających jedną wspólną przyczynę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *