CZY AIDS ZAGRAŻA NAM WSZYSTKIM?

Często słyszymy, że ryzyko AIDS dotyczy praktycznie każ- selSa dego z nas, ale rzeczywiste liczby sugerują coś zupełnie przeciwnego. Po dwóch ostatnich dwóch dekadach przypadki AIDS w Ameryce pozostały na poziomie 94% ograniczając się jedynie do pierwotnie wyznaczonych grup ryzyka. (46)

Centrum Kontroli Chorób dzieli 88% amerykańskich pacjentów z AIDS na dwie kategorie: mężczyźni mający za sobą kontakty seksualne w obrębie własnej płci lub osoby dożylnie zażywające narkotyki. Tylko 6% Amerykanów, u których zdia- gnozowano AIDS, deklaruje kontakt heteroseksualny jako jedyną przyczynę swej choroby, a 4% wspomina o fizycznym zbliżeniu z osobą dożylnie zażywającą narkotyki.

Klasyfikacja przypadków AIDS ze względu na grupy ryzyka powstała na podstawie dobrowolnych udokumentowanych odpowiedzi na ankietę przygotowaną przez CKC. (47) W rze-czywistości po wielu wnikliwych badaniach okazało się, że od 65 – 95% osób, które początkowo deklarowały kontakt heteroseksualny jako jedyny możliwy sposób nabycia AIDS lub nie identyfikowały się z żadną z grup ryzyka przyznawały się po jakimś czasie do brania narkotyków i/lub stosunku homoseksualnego. (48) Chociaż stosunki seksualne mężczyzn to wiodąca grupa ryzyka AIDS, nie znaczy to, iż seks między mężczyznami powoduje AIDS lub że wszyscy mężczyźni, którzy mają takie doświadczenia są w niebezpieczeństwie. Chodzi o specyficzne czynniki zagrażające zdrowiu powodujące braki odpornościowe, a które dotyczą zbliżeń homoseksualnych mężczyzn, ale nie są dla nich wyłączne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę zapoznać się z rozdziałem „Jeśli nie HIV, to co jest przyczyną AIDS?” na str. 141. Warto zauważyć, że grupy ryzyka AIDS zostały ograniczone do sześciu kategorii zdefiniowanych przez CKC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *