CZY ZGODNOŚĆ OGÓŁU MOŻE BYĆ PRZYPADKOWA?

Od wielu lat historia odnotowuje niepisaną zgodę środo- W&c wisk medycznych i naukowych co do przyczyn i leczenia chorób, które to przekonania po czasie okazały się błędne. Powszechna jednomyślność w błędnych teoriach często sta-nowi utrudnienie w przeprowadzaniu istotnych badań, odwleka odnajdywanie przyczyn i efektywnych terapii dla wielu chorób i niezliczonej ilości istnień ludzkich.

Wiele protokołów medycznych kiedyś uważanych za stan-dard okazywało się być szkodliwymi, a nawet śmiertelnymi. Sławetna książka „Merck Manuał. Podręcznik diagnostyki i te-rapii” podniesiona do rangi biblii medycznej zaleca stosowanie takich substancji trujących, jak arszenik, eter, chloroform, olej terpentynowy, rtęć czy strychnina jako skuteczny sposób walki z anemią, zaparciem, bólem ucha i głowy. (183) Zanim współ-cześni lekarze zgodnie przyznali, że częste wystawianie pacjenta na promieniowanie X, a także inne formy radiacji jest przyczyną spustoszenia genetycznego i nowotworów, promieniowanie było zlecane rutynowo na anginę, trądzik i liszaje. (184)

DES, czyli dietylostilbestroł, hormon syntetyczny podawany w latach pięćdziesiątych ciężarnym kobietom w celu zapobie-gania poronieniom, po latach okazał się być przyczyną raka szyjki macicy i późniejszej bezpłodności ich córek. (185) Popularny swego czasu talidomyd, środek nasenny, został wycofany z użycia ze względu na deformacje kończyn, jakie zaobserwowano u nowonarodzonych dzieci, których matki zażywały ten farmaceutyk w czasie ciąży. (186)

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych epidemia, która miała miejsce w Japonii, spowodowana była szeroko rozpowszechnionym i często przepisywanym przez lekarzy lekiem na biegunkę, tzw. kliochinolem. Przez piętnaście lat zarówno lekarze, jaki i naukowcy obwiniali za nagły wzrost liczby przypadków schorzeń jelitowych nowy wirus, paradoksalnie przepisując pacjentom lekarstwo będące przyczyną choroby jako panaceum na nią. Do czasu, kiedy pozytywnie rozpatrzono głosy mniejszości wskazujące lek jako przyczynę trwającej epidemii, tysiące ludzi zmarło, a drugie tyle musiało zmagać się ze ślepotą i paraliżem. (187)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *