Czym jest AZT?

Ciężarnym kobietom z dodatnim wynikiem testu na obec-ność wirusa HIV radzi się często, by poddały się aborcji lub zaczęły kurację lekiem o nazwie AZT (zydowudyna), jest to wysoce toksyczny związek pierwotnie stworzony na potrzeby walki z nowotworami. AZT blokuje rozbudowę łańcucha DNA – procesu zasadniczego dla pozostania przy życiu – niszcząc wszystkie rosnące komórki, w szczególności te nowe, wytwa-rzane w szpiku kostnym, gdzie system immunologiczny jest generowany.

AZT jest znaną substancją rakotwórczą (kancerogenem), mutagenem (czynnik wywołujący mutację, czyli zmianę dzie-dziczną – przyp. tłum.) i teratogenem (czynnik powodujący trwałe zaburzenia strukturalne lub czynnościowe u potomstwa w trakcie jego rozwoju embrionalnego lub płodowego – przyp. tłum.) i do niedawna jego przyjmowanie w czasie ciąży było zabronione. (94)

Zydowudynę zaczęto podawać kobietom w ciąży na posta-wie wyników pojedynczego badania o tajemniczej nazwie ACTG076, którego sponsorem był producent AZT. W spo-rządzonym z analizy protokole czytamy, że u 25,5% przeba-danych noworodków urodzonych przez matki, które w czasie ciąży nie poddały się kuracji AZT, doszło do przeniesienia wirusa HIV. W przypadku kobiet po terapii AZT współczynnik ten zmalał do 8,3%.

Jak się okazało, powtórzenie wyników ACTG076 wśród kobiet zażywających AZT było niemożliwe. W rzeczywistości inne raporty wykazały, że u ciężarnych kobiet stosujących prenatalną terapię wielowitaminową poziom przenoszenia wirusa był dużo mniejszy niż najniższy zanotowany procent transmisji HIV wśród kobiet po kuracji AZT. (95)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *