Czym jest PCR?

PCR jest innowacyjną techniką, która umożliwia badaczom pobranie próbki krwi zawierającej niewykrywalną w inny sposób liczbę molekuł DNA lub RNA i tworzenie wykrywal-nych ilości fragmentów z tych kilku pierwotnych molekuł. Magazyn Forbes określił PCR jako „biotechnologiczną wersję kserokopiarki”. Dr Kary Mullis, laureat Nagrody Nobla za swoje rewolucyjne odkrycia, tłumaczy, że „reakcja łańcu-chowej polimerazy sprawia, że możliwe jest zznalezienie igły w stogu siana poprzez zamianę igły w stóg siana”. (139) Podczas gdy PCR zaopatrzyło wiele dziedzin nauki i przemysłu w nowe efektywne narzędzie, jego zastosowanie w badaniach AIDS bardziej wprowadzało w błąd niż dawało pożytek.

Ho i inni naukowcy wykorzystywali PCR nie do identyfiko-wania HIV, lecz fragmentów RNA, materiału genetycznego w rdzeniu wirusa. Kierując się zasadą, że każdy wirus HIV zawiera dwa RNA, założyli, iż każda para RNA poddana PCR musi korespondować z jedną cząsteczką wirusową HIV. Suma tego, co zostało skopiowane, powielone, policzone i podzie-lone, nosi nazwę ładunku wirusa.

Teoria ładunku wirusa została przedstawiona w pasie jako kamień milowy w badaniach nad AIDS, a dr David Ho uzyskał wiele nagród, włącznie z tytułem Człowieka Roku 1996 przy-znanym mu przez magazyn „Time”. Ładunek wirusa jest rów-nież swoistą miarką, przy użyciu której sprawdzana jest efektywność lekarstw przeciw AIDS. Inhibitory proteaz zostały dopuszczone do sprzedażyjedynie ze względu na ich rzekomą zdolność redukcji ładunku wirusa. Niestety, media, organizacje zajmujące się problemem AIDS oraz większość lekarzy bez-krytycznie uznała hipotezy o ładunku wirusa za fakt.

Według hipotez o ładunku wirusa miliardy wirusów HIV zaczynają infekować komórki CD4+Tjuż od momentu zaka-żenia, a zabójcze komórki układu odpornościowego (limfocyty CD8) ustawicznie niszczą CD4, będące „gospodarzami” aktywnego wirusa HIV. W tym czasie nowe, niezainfekowa- ne komórki CD4 zastępują miliardy unicestwionych przez CD8. (140) Ostatecznie po trwającej rok do piętnastu lat mi-kroskopijnej walce wirus doszczętnie wyczerpie system im-munologiczny organizmu, pozwalając na swobodny rozwój chorób zaliczanych do listy AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *