Dane WHO na temat przypadków AIDS

Szacowania, które sprawiają, że wszystko jest możliwe, są częścią kampanii reklamowych i programów funkcjonowania organizacji do walki z AIDS i chociaż słowo „szacowanie” zakłada przewidywanie na podstawie ewidentnych przesłanek, częstojego znaczenie zostaje pominięte w reklamach i ra-portach medialnych. Jako przykład mogę podać kampanię promocyjną bransoletek fundacji „Dopóki jest lekarstwo”, posługującej się hasłem reklamowym z czerwono-krwistym napisem „16 tysięcy ludzi dziennie dowiaduje się, że o swym nosicielstwie”. (179) Głównym założeniem tej kampanii było skojarzenie danego sloganu z bransoletką niż zastanawianie się nad tym, że jest on wytworem opartym na przybliżonych szacowaniach światowego WHO, niebazujących na faktycz-nych wynikach testów. (180)

Dane WHO na temat przypadków AIDS, dotyczące głównie takich krajów rozwijających się, jak np. Afryka, są podstawą wielu nowych raportów. Takie generalizowanie można tłumaczyć potrzebą przedstawienia opinii publicznej z góry założonej statystyki, na którą składają się również przypadki AIDS u niezdiagnozowanych osób. Jednakże stosunek zdia- gnozowanych przypadków do szacowanych danych znacznie różni się w zależności od regionu Ameryki, wahając się od dziewięciu szacunkowych przypadków na jeden potwierdzo-ny, aż do sześćdziesięciu dziewięciu na każdy jeden zdiagno- zowany. (181) Naprzykład stosunekAIDS w Zimbabwe wynosi 10/1, podczas gdy w sąsiednim Mozambiku 48/1. Liczba ta zmienia się do 33/1 dla miejsc położonych wzdłuż granicy sąsiedniej Afryki Południowej.

Szacunki często idą w parze z przewidywaniami, a to połą-czenie może dać nieprawdopodobne rezultaty. Ostatnim przy-kładem takiej polityki jest oświadczenie prasowe Reutera, z którego dowiadujemy się, iż: „Szacuje się, że liczba osób HIV-pozytywnych w Chinach sięga 400 tysięcy, jednak po-twierdzonych przypadków (od początku trwania epidemii) jest tylko 11 tysięcy”. W tym samym raporcie „anonimowi eksperci” pozwolili sobie przewidzieć, że liczba 11 tysięcy może „wzrosnąć pod koniec roku”. (182)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *