Definicja AIDS w Ameryce

Chociaż większość z nas postrzega AIDS jako bardzo rzadką chorobę, 1 stycznia 1993 roku CDC rozszerzyła definicję AIDS włączając w nią ludzi, u których ilość limfocytów T wynosi 200 lub mniej jednostek i nie cierpią oni na żadną inną chorobę. (2) Nowa definicja przyczyniła się do natychmiastowego podwojenia liczby przypadków AIDS w całej Ameryce. (3) Od 1993 roku więcej niż połowa nowych zdiagnozowanych przypadków AIDS w ciągu każdego kolejnego roku to ludzie, u których nie występowały żadne kliniczne symptomy czy choroby. (4)

Przyczyną tak dużego wzrostu liczby zdiagnozowanych przy-padków była jedynie ekspansja definicji AIDS. Od 1981 roku definicja AIDS w Ameryce ulegała uaktualnieniu, a tym samym poszerzeniu, trzykrotnie. Każdy dodatek do definicji był równoznaczny ze wzrostem liczby przypadków. Mimo tego faktu w 1992 roku pozycja AIDS jako grupy ryzyka ustabilizowała się, by w drugiej połowie 1993 roku zacząć stopniowo obniżać swą pozycję w tabeli. Jeśli nadal posługiwano by się trzema pierwszymi definicjami AIDS, w 1997 roku liczba wszystkich pacjentów w Ameryce wynosiłaby niecałe 10 tysięcy, stanowiąc tym samym relatywnie mało znaczący problem zdrowotny. Rozszerzenie definicji AIDS w 1993 roku spowodowało zwiększenie rocznej sumy zdiagnozowanych przypadków o 21 tysięcy nowych, z czego 20 tysięcy dotyczyło osób niewykazujących żadnych symptomów lub chorób. (5)

W 1998 roku CKC zaprzestało podawać coroczne informacje na temat tego, jakie choroby kwalifikują ludzi do postawienia diagnozy o AIDS. Oznacza to, iż od tej pory społeczeństwo pozbawione zostało wiedzy dotyczącej faktycznego stanu rzeczy – ilu ludzi dotyczy AIDS. (6)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *