Deklaracje o powodzeniu kuracji AZT i zwiększonego wskaźnika przeżywalności

Wszystko, czym dysponujemy, to wypo-wiedzi badaczy na temat niekompletnych analiz, które nie przeszły prawidłowego procesu naukowego”, zauważa Ra- snick. „Dodatkowo, naukowcy zaangażowani w badania czę-sto finansowani są przez wytwórnie produkujące te leki. Nie istnieje żadne uzasadnienie twierdzeń, które głoszą, szcze-gólnie, że od tylu lat są niezmienne”. (133)

Deklaracje o powodzeniu kuracji AZT i zwiększonego wskaźnika przeżywalności bazowały na skróconych do niecałych sześciu miesięcy badaniach sponsorowanych przez producenta leku, który udostępnił opinii publicznej wybrane, korzystne dla jego firmy analizy. Dowodem rzekomego sukcesu przedsięwzięcia stał się wynik markera zastępczego, wskazującego wzrost liczby limfocytów T, co okrzyknięto niekwestionowanym fenomenem. Podobnie jak w przypadku AZT, ogólna aprobata inhibitorów proteaz oparła się głównie na niepublikowanych badaniach producenta, na tyle krótkich, że długość ich trwania mierzy się w tygodniach, a nie w miesiącach, oraz na markerze zastępczym ukazującym redukcję ładunku wirusa. Wynik tego pomiaru nie miał nic wspólnego z rzeczywistymi korzyściami zdrowotnymi. Podczas gdy media nadal obstają przy swoich historiach, ukazujących cudowne osiągnięcia inhibitorów proteaz, pozwalając wierzyć w ich powodzenie zdesperowanym pacjentom AIDS, tylko czas i niezależne badanie może ukazać prawdę o „największej nadziei” w walce z AIDS.

1. Nie przeprowadzono żadnych długoterminowych badań potwierdzających korzyści zdrowotne lub znaczne przedłużenie życia pacjentów przyjmujących kombinację leków o nazwie HAART.

2. Dotychczasowe badania wykazują, że HAART zaburza wiele funkcji systemu immunologicznego istotnych dla przeżycia, włączając w to aktywność niektórych cytokin – białek wydzielanych głównie przez komórki układu odpornościowego, kontrolujących działanie i dojrzewanie komórek tego układu.

3. 30% pacjentów przyjmujących HAART cierpi na lipodystrofię – nieprawidłowe rozprowadzanie tłuszczu zaburzenie metabolizmu, które może być przyczyną ataku serca, wylewu, a także kilku fizycznych deformacji.

4. Spadek poziomu ładunku wirusowego u niektórych pacjentów korzystających z terapii HAART nie ma nic wspólnego z poprawą zdrowia, wzrostem liczby komórek T czy zwiększeniem współczynnika przeżywalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *