DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE…

jakiego powodu nie przedstawia nam się wszystkich fak- WsĄ tów związanych z HIV i AIDS? Dlaczego raporty medial-ne bezkrytycznie promują testy HIV i straszą społeczeństwo stwierdzeniami, że każdy z nas jest narażony na AIDS? Dla-czego organizacje zajmujące się tą problematyką, a wspierane przez pieniądze z naszych podatków i dobrowolne wpłaty nie umieszczają zawartych w tej książce informacji w swych programach edukacyjnych i kampaniach reklamowych? Od-powiedzi na niektóre z tych pytań można doszukiwać się w systemie finansowania i przeprowadzania badań odnośnie AIDS, które aż proszą się o krytykę, otwartą dyskusję i innowacje.

Suma z podatków przeznaczonych do tej pory na AIDS aktualnie przekracza 50 milionów dolarów. Z roku na rok kwota ta zwiększa się, a finansowanie walki z AIDS jest jedy-nym obszarem funduszu federalnego, którego do tej pory nie dotyczyły cięcia budżetowe. Taki stan rzeczy związany jest z przekonaniem, że AIDS jest rozprzestrzeniającym się za-grożeniem dla zdrowia wszystkich Amerykanów. Od kiedy instytucje zajmujące się generowaniem oficjalnych raportówo AIDS są również odbiorcami tych wielomilionowych sum, zrozumiałe jest, że informacje, które rozpowszechniają, będą wspierały pogląd, że AIDS jest poważnym narastającym pro-blemem. Ich oficjalne doniesienia są podstawą znacznej części wiadomości o AIDS – doniesienia nie są poparte dogłębną analizą przed podaniem ich do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów i wielu organizacji.

Próby dociekania faktycznej sytuacji odnośnie AIDS kończą się zazwyczaj fiaskiem, ze względu na zniechęcenie, jakie wy-wołuje zbyt bliska zależność wielu „delikatnych” zagadnień natury społecznej i politycznej, i tematyki HIV/AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *