Długość wymaganego przeszczepu okrężnicy

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym śródtchawiczym otwierając klatkę piersiową i stosując lewą boczną torakotomię przez VII międzyżebrze przy metodzie Waterstona, a przez X międzyżebrze przy operacji zalecanej przez Freemana (S). Dziecko jest ułożone na prawym boku ze skośnym pochyleniem ku tyłowi. Po uwidocznieniu przepony przecina się ją szeroko na obwodzie blisko brzegu żebrowego, aby nie uszkodzić nerwu przeponowego. Przecięcie chrzęstnego połączenia moslkowo- -żebrowego zapewnia wygodny dostęp do jamy brzusznej. Klatka piersiowa u niemowląt ma w tym wieku niewielkie wymiary, jest elastyczna, co umożliwia wgląd zarówno w osklepek, jak i do jamy brzusznej.

Długość wymaganego przeszczepu okrężnicy poprzecznej powinna być dokładnie wymierzona przed przecięciem jelita w celu wykonania zespolenia bez napięcia. Należy zwrócić uwagę na to, aby odcinek jelita był dłuższy od odległości dzielącej obie części przełyku o 2-3 cm. Przygotowany segment okrężnicy poprzecznej oddziela się od sieci większej aż do zgięcia śledzionowego. Tętnica okrężnicza środkowa zostaje podwiązana blisko jej odejścia do t. krezkowej górnej. Klemy na jelito zakłada się w okolicy zgięcia wątrobowego i poniżej gałęzi lewej t. olcrężniczej, która wraz z zespoleniem między tętnicami jelita czczego i jelita krętego w krezce (arkadami Pdolana) zapewnia ukrwienie przeszczepu. Odpływ krwi żylnej odbywa się drogą jednej lub dwóch gałęzi żyły okrężniczej dolnej. Szczególną uwagę zwraca się na to, aby nie zaburzyć zaopatrzenia żylnego. Żywotność przeszczepionego jelita w większym stopniu zależy od prawidłowego spływu żylnego niż od ukrwienia tętniczego.

Segment okrężnicy poprzecznej zawarty między klemami zostaje odcięty, należy zachować ścisłą aseptykę końców jelita. Bliższy koniec zamyka się luźno szwem. Przeszczep umieszcza się w plastykowym worku, aby zapobiec jego wysychaniu, jednocześnie obserwuje się jego ukrwienie. Pozostałe w jamie brzusznej jelito zespala się koniec do końca jedną warstwą szwów materacowych, atraumatycznych jedwabnych 4-0 bądź 3-0.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *