Długoterminowe konsekwencje wpływu zydo-wudyny na płód i niemowlę nie są znane

Przyczyną zagrażającej zdrowi anemii u tego noworodka mogło być zaburzenia w produkcji szpiku kostnego u kobiety spowodowane jednym lub kilkoma antyretrowiru- sowymi czynnikami podawanymi matce«, czytamy w majowym raporcie magazynu »Dziecięce choroby zakaźne«”.

Reuters, 8 czerwca, 1998 rok „…szacunkowo możliwość rozwoju nowotworu limfoma (u pacjentów biorących pojedyncze AZT lub w kombinacji) w ciągu 30 miesięcy terapii wyniosła 28,6%, a po 36 miesiącach współczynnik rozwoju podniósł się do 46,4%”.

Pluda et al., Development of Non-Hodgkin’s Lymphoma in Cohort of Patients with Severe Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection on Long-term Antiretroviral Therapy, Annals of Internal Medicine, 1990 113(4): 276-282

„Długoterminowe konsekwencje wpływu zydo- wudyny na płód i niemowlę nie są znane. Nie są również znane długoterminowe skutki wczesnego lub krótkotrwałego zażywania zydowudyny przez kobiety w ciąży”.

Retrowirus, Canadian Pharmaceutical Association Compendium of Pharmaceuticals, 1997 1357-1361 „Długotrwałe badania nad AZT rozpoczęte przez rząd federalny w 1991 roku i obejmujące 839 dzieci w 62 szpitalach zostały wstrzymane. Niezależna komisja monitorująca przebieg procesu zleciła zaprzestanie prowadzenia badania ze względu na fakt, iż »u dzieci otrzymujących AZT zaobserwowano nagłe przyspieszenie rozwoju choroby, powiązane z AIDS infekcje, osłabienie rozwoju neurologicznego i śmierć«”.

The New York Times, 14 stycznia, 1995 rok „Z powodu dziecka, ponieważ przyrzekła sobie żyć dla swej rodziny, ponieważ jej dzieci co dzień rano przypominają jej o zażyciu kombinacji leków przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa HIV… Nie istnieją żadne dostateczne i w pełni kontro-lowane badania Combiviru (tabletki zawierające lamiwudynę i zydowudynę) zażywanego przez kobiety w ciąży. Combivir powinien być stosowany w czasie ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnymi stratami”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *