Dostęp przez klatkę piersiową

Wyjątkowo w przypadku bardzo dużych ubytków do ich zamknięcia używa się łaty teflonowej. W celu odbarczenia przewodu pokarmowego, cofniętego do jamy brzusznej o malej pojemności, poleca się niekiedy wykonanie przetoki żołądkowej, gastrostomii metodą Kadera-Stamma, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzbrzuszne. W przypadku bardzo małej pojemności brzucha niektórzy autorzy zalecają wykonanie sztucznej przepukliny bocznej brzucha przez przecięcie mięśni skośnych na długości kilku centymetrów i zeszyciu ponad nim skóry. Założenie przeLoki żołądkowej jest sposobem skuteczniejszym i bezpieczniejszym, zwłaszcza dla noworodków.

Dostęp przez klatkę piersiową. Klatkę piersiową otwiera się z cięcia poprzecznego przez VII lub VIII międzyżebrze. W jamie opłucnej stwierdza się obecność przemieszczonych trzew. Odprowadzenie ich odbywa się przeważnie bez trudu. Przy małym otworze przepony po stronie prawej zaleca się niekiedy otwarcie jamy brzusznej z cięcia skośnego podżebrowego (dostęp brzuszno-piersiowy), co ułatwia odprowadzenie trzew i ich kontrolę. Zabieg kończy się zamknięciem klatki piersiowej oraz powłoki z pozostawieniem drenażu ssącego. Znacznie korzystniej jest, kiedy rozprężenie płuca następuje powoli, adaptując się stopniowo do zmienionych warunków.

U noworodków operowanych zaraz po urodzeniu uzyskuje się korzystne wyniki w 50% przypadków. U dzieci starszych, operowanych w wieku późniejszym, odsetek dobrych wyników wynosi 90-95%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *