Dzieci z przetoką szyjną i żołądkową

Dzieci z przetoką szyjną i żołądkową powinny być karmione także doustnie pokarm wydobywający się na zewnątrz, zmieszany ze śliną zbiera się, po czym wprowadza się tę mieszaninę wraz z należnymi dawkami pokarmu do przetoki żołądkowej. Zapewnia to lepszy rozwój dziecka oczekującego na operację wytwórczą przełyku. Pobyt na oddziale trwa na ogół od 3 do 4 tygodni. Przed wypisaniem do domu matkę poucza się o sposobie postępowania. Ponowne przyjęcie następuje po 8-18 miesiącach w celu ostatecznej operacji przełyku.

Należy wspomnieć o tym, że u znacznej liczby noworodków z zarośnięciem przełyku obserwuje się we wczesnym okresie pooperacyjnym skłonność do biegunek jest to związane z różnego stopnia niedorozwojem gałązek nerwu błędnego. Stosuje się wówczas uzupełnianie niedoborów według wyników badań laboratoryjnych, a podawane pozajelitowo płyny oblicza się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zależnie od masy ciała i wieku. Okresowo wykonuje się badanie morfologiczne krwi i oznacza stężenie białka w surowicy, wyrównując niedobory.

Po operacjach wytworzenia przełyku z jelita czy żołądka, 3-4 dni po zabiegu, całkowite zapotrzebowanie dobowe pokrywa się drogą pozajelitową. Po tym okresie przy prawidłowej perystaltyce jelit rozpoczyna się odżywianie przez przetokę żołądkową. Jeżeli górne zespolenie zostało wykonane jednoczasowo, to w 8-9 dobie po operacji podaje się doustnie roztwór błękitu metylenowego (8), a po stwierdzeniu szczelności zespoleń rozpoczyna się karmienie. Po odroczonym zespoleniu górnym pokarmy doustnie podaje się 5-7 dni po drugim zabiegu. Zmniejszona pojemność żołądka po przeszczepie pobranym z krzywizny większej żołądka wymaga podawania w okresie pooperacyjnym posiłków w zmniejszonej objętości i ze zwiększoną częstotliwością. W miarę upływu czasu żołądek wyrównuje swoje wymiary.

Pozostawiony w nowo wytworzonym przełyku zgłębnik służy nie tylko do zapobiegania rozstrzeni, ale także do oceny stanu miejscowego. Wydobywająca się gęsta, krwista wydzielina świadczy o martwicy przeszczepu. Jeżeli przebieg pooperacyjny jest pomyślny, to zgłębnik usuwa się w 4-5 dobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *