Edyta usilnie broniła własnego dobrego mniemania o sobie

Nie przysporzy to ojcu szacunku w mieście. Janusz próbował z ojcem dyskutować, ale na próżno. Zrezygnował więc z dalszego przekonywania go i golił się nadal. Po kilku tygodniach dotknięcie maszynką do golenia wywołało uczucie duszności. Janusz dostał tak silnego kaszlu, że nie mógł ogolić się. Raz powstała dolegliwość powtarzała się za każdym razem, kiedy próbował się ogolić. Został więc zmuszony do zapuszczenia brody. Ojciec nie mógł już protestować.

W kontekście zdobytych informacji występujące u Janusza symptomy, z pozoru niezrozumiałe, zaczęły nabierać wyraźnego znaczenia. Jaką funkcję te dolegliwości pełniły? Problem Janusza należy wiązać z istniejącym wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony miał on pragnienia (studiowania historii, zapuszczenia brody) niezgodne z wymaganiami ojca. Z drugiej zaś – bał się nakazom ojca ostro przeciwstawiać. Nie potrafił rozwiązać konfliktu, bądź to rezygnując z własnych pragnień, bądź też przeciwstawiając się nakazom ojca. Jego dolegliwości dały kompromisowe wało mi się, że Edycie może być nieprzyjemnie po odebraniu tylu negatywnych informacji. Zapytałam ją więc o samopoczucie. Zdawała się być nieporuszona. Pokazywała nam pogodną twarz. Z ożywieniem (jak zawsze, gdy koncentrowaliśmy na jej osobie uwagę) dowodziła, że uzyskane wiadomości nie mogły jej dotknąć, bo przecież to zrozumiałe, że skoro jest bierna w grupie (bo źle się w niej czuje), to nie może być przez innych łubiana. Ta wypowiedź zastanowiła nas. Odnieśliśmy wrażenie, jakby Edyta usilnie broniła własnego dobrego mniemania o sobie. O tym, że nasze przypuszczenia były słuszne, przekonaliśmy się podczas grupowego spotkania, jakie poświęciliśmy wyniesionym z domu rodzinnego doświadczeniom Edyty.

Edyta miała znacznie starszego brata, który zawiódł nadzieje rodziców. Był nie tylko złym i nieposłusznym uczniem, lecz także niedobrym synem. Edyta swoimi osiągnięciami szkolnymi miała wynagrodzić rodzicom przeżyty zawód. Zabiegali usilnie o jej sukcesy szkolne. Wyrażało się to przede wszystkim odrabianiem za córkę wszystkich domowych zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *