Etiopatorjencza

mięśniowej okrężnej wpustu, z czym łączy się stopniowe nasilanie się dolegliwości. Choroba rozwija się stopniowo. Spotyka się ją przeważnie u dzieci starszych, w wieku szkolnym, ale może pojawić się już w okresie niemowlęcym.

Etiopatorjencza. Nie jest wyjaśniona. W ścianie przełyku brakuje zwojów układu autonomicznego, głównie adrenergicznego i częściowo cholinergicznego. Wpust żołądka pozostaje stale w tonicznym skurczu.

W fazie rozwinięcia objawów przeważają bóle w nadbrzuszu i utrudnione połykanie pokarmów stałych. Zaleganie pokarmu w przełyku powoduje nadmierne poszerzenie jego światła, co prowadzi do wtórnego zaniku ściany. Zmiany zapalne błony śluzowej przełyku zaburzają systematycznie procesy karmienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *