FIZYCZNE CZYNNIKI RYZYKA

Obejmują one niedożywienie i chroniczny brak snu. W 1995 roku ortodoksyjny badacz AIDS i dyrektor Narodowego In-stytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Al-lergy and Infectious Diseases – NIAID), dr Anthony Fauci stwierdził, że niedożywienie było najczęstszą przyczyną obni-żenia odporności immunologicznej i przyczyną wielu chorób szczególnie w krajach rozwijających się, takich jak np. Afryka, gdzie odra rozprzestrzeniła się bardzo szybko, pochłaniając tym samym wiele istnień ludzkich. (194)

W literaturze medycznej czytamy, że niedożywienie często pociąga za sobą występowanie różnorodnych infekcji. Głód i choroby endemiczne, czyli stale występujące w określonym rejonie lub u określonej grupy ludzi, są znanymi problemami krajach, postrzeganych za całkowicie zdominowane przez AIDS. Znajdziemy też wzmiankę o niedożywieniu wewnątrzmacicz- nym, które pojawia się u ciężarnych kobiet odżywiających się niewłaściwie. Taki stan chorobowy może doprowadzić do długotrwałego obniżenia odporności immunologicznej, trwającego w niektórych przypadkach nawet do końca życia. (195) Ubóstwo, przebywanie w dużych skupiskach ludności i brak czystej wody sprzyjają chorobom endemicznym i narażeniu życia. Populacje wielu rozwijających się regionów świata dziesiątkują szerzące się infekcje bakteryjne, które nie są żadnym zagrożeniem dla życia narodów krajów uprzemysłowionych.

Infekcje pojawiające się na skutek obniżenia odporności spowodowane niedożywieniem są wiodącą przyczyną zgonów noworodków i małych dzieci. (195) Wśród mieszkańców uprzemysłowionych regionów świata subkliniczne niedożywienie prowadzi do zachwiania funkcjonowania systemu od-pornościowego, szczególnie gdy idzie w parze z długotrwałym brakiem snu. (196) Osoby notorycznie zażywające leki typu metaamfetamina, heroina czy kokaina często cierpią na niedożywienie i chroniczne zaburzenia snu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *