Forma manipulacji pacjentem

Opisane tu postępowanie stanowi pewną formę manipulacji pacjentem. Nie każde korektywne doświadczenie musi się wiązać z manipulowaniem, wywieraniem presji. Jestem zwolenniczką stwarzania takich sytuacji, w których pacjent nie jest traktowany przedmiotowo. Ten, postulat wymaga komentarza, szczegolnie ze względu na przypisywanie dużego znaczenia ujawnianiu własnego „ja”. Uważam, że każdemu pacjentowi trzeba dać prawo swobodnej decyzji co do głębokości czynionych wobec grupy zwierzeń. Psychoterapia nie powinna odbywać się w warunkach określanych jako pranie mózgu81. Dlatego też niekiedy nie stosuję żadnej zachęty do przekazywania intymnych informacji, co powstrzymuje ludzi zwykle przed głębokim zwierzaniem się.

Oto przykład takiej sytuacji. Dotyczy ona treningu grupowego zorganizowanego dla studentów psychologii. A więc jego uczestnikami były osoby pozostające ze sobą na co dzień w bezpośrednim kontakcie. Podczas jego trwania byłam szczególnie uwrażliwiona na to, aby żaden z jego uczestników nie przekroczył bariery intymności – ażeby po zakończeniu treningu nie miał do siebie, do mnie czy do innych członków grupy żalu, że powiedział o własnych sprawach za dużo.

Podczas jednej z sesji zajmowaliśmy się kontaktem dwu uczest-niczących w treningu osób. Istniał pomiędzy nimi konflikt – przyjaźniły się na początku studiów, potem jedna z nich zaczęła spotykać się z chłopaki elacje bardzo się popsuły. Praca nad tym konfliktem wywołała silne emocje – dziewczyny popłakały się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *