Funkcja komunikacyjna przesyłanych informacji

Słowa są przez niego bowiem używane do oznaczenia innych treści niż powszechnie przyjęte. Dla przykładu komunikat: „Nie lubię ciebie” może być stosowany do przesłania informacji: „Interesujesz mnie”. – W sposób niepełny wyrażają doznania, pragnienia, ustosun-kowania pacjenta. W sposób zubożony lub zniekształcony repre-zentowane jest w nich doświadczenie człowieka. Słabo jest więc realizowana funkcja reprezentatywna komunikatów63. Treść komunikatów jest niejasna. Może zawierać psychologiczne sprzeczności (jeśli wyraża wzajemnie niezgodne wewnętrzne tendencje). Partner pacjenta może więc mieć kłopoty z odbiorem tych treści. Nie sprzyja to dobremu porozumieniu między nimi. Słabo więc jest realizowana funkcja komunikacyjna przesyłanych informacji.- Poza dostarczeniem partnerowi pewnych wiadomości (wy-równaniem poziomu wiedzy pomiędzy porozumiewającymi się osobami) komunikaty mogą służyć innemu jeszcze celowi. Niektóre informacje przekazujemy dla uzyskania czegoś od naszych partnerów, wywołania w ich zachowaniu pożądanych (z punktu widzenia nadawcy wiadomości) zmian. Komunikaty mogą więc również realizować funkcje pragmatyczne. Pacjenci w małym stopniu zdają sobie sprawę z własnych rzeczywistych potrzeb. Ich wewnętrzne sygnały są słabe (zaburzona jest komunikacja wewnętrzna), a zazwyczaj nie wyrażają też oni jasno swoich pragnień wobec innych ludzi. Zmniejsza to szanse na to, aby ich komunikaty dobrze spełniały funkcje pragmatyczne.

Dodać należy, że w szerokim ujęciu procesu komunikowania mieści się nie tylko omówione powyżej nadawanie, lecz także odbiór informacji. Z wielu przytoczonych dotychczas danych wynikało, że wiadomości pochodzące z zewnątrz bywają przez pacjentów tendencyjnie selekcjonowane lub w sposób zniekształcony interpretowane. Wątek ten szerzej podejmę w części pracy poświęconej funkcjonowaniu osobowości pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *