HIV ŁAMIE PRAWA NAUKI

Twierdzi się, że symptomy AIDS pojawiają się po latach od zakażenia i można je potwierdzić jedynie po teście na odporność immunologiczną (HIV+) HlVjestjedynym wirusem, o którym mówi się, żejest przyczyną grupy chorób wywołanych przez inne wirusy i bakterie, a nie wywołuje swojej „własnej” choroby. Eksperci od problematyki AIDS twierdzą również, że HIV jest w stanie zmniejszać liczbę komórek odpornościowych, a jednocześnie powodować rozmnażanie komórek lub raka.

Chociaż na badania tajemnicy funkcjonowania wirusa HIV wydano w historii medycyny więcej pieniędzy niż na analizowanie wszystkich wirusów łącznie, nie ma żadnego naukowego dowodu na potwierdzenie hipotezy, że HIV jest przyczyną AIDS lub żejest ona pochodzenia wirusowego. Dobrą hipotezę cechuje jej możliwość rozwiązywania problemów i tajemnic, tworzenia dokładnych przewidywań i przynoszenia rezultatów. Hipoteza wirusa HIV nie spełnia żadnego z tych kryteriów.

Tysiące naukowców z całego świata wnioskuje powtórne oficjalne ustosunkowanie się do hipotezy o wirusie HIV. Więcej informacji na temat ich starań znajdziesz na stronie 76.

– endogenny – wytworzony w środku powstały wewnątrz or-ganu lub części.

– DNA- potoczna nazwa kwasu deoksyiybonukleinowego, główny nośnik informacji genetycznej. DNA kontroluje czynności komórki poprzez wyszczególnienie i regulowanie syntezy enzymów i innych protein w komórce.

– hipoteza – nieudowodnione założenie będące podstawą dalszych analiz i dociekań.

– cytotoksyczny – zdolny do zabijania lub uszkadzania komórek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *