Indywidualne potrzeby klientów jako przedmiot pracy

Niektórzy z pacjentów stwierdzają, że tylko oni mają rzeczywiste dolegliwości chorobowe, a inni są zdrowi, niepotrzebna im psychoterapia. Taki pogląd może wywołać żywy sprzeciw. Konflikt zostaje rozwiązany, kiedy grupa przyjmuje obowiązującą na pewien czas definicję, np.: „Jesteśmy do siebie podobni, bo każdy z nas ma jakieś trudności i boi się o nich mówić”. W następnym etapie może być przyjęta nową definicja lub też inne treści mogą stać się wspólnym mianownikiem problemów grupy. Tak więc w pierwszym okresie rozwoju grupy jej uczestnicy uczą się, na czym ma polegać psychoterapia (o czym i jak należy mówić, jak rozwiązywać problemy itp.). W następnej fazie odbywa się praca psychoterapeutyczna. W tym czasie dochodzi do zwierzeń, do wybuchu skrywanych wcześniej odczuć, nie wypowiadanych myśli. Przedmiotem pracy stają się indywidualne problemy pacjentów. Odbywa się to w taki sposób, jak pokazywałam na licznych przykładach. Okazuje się wówczas, że dolegliwości chorobowe pacjentów wiążą się z zachowaniami, jakie przejawiają w grupie, oraz z konfliktami czy traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości.

Po tej fazie, gdy związane z przeszłością problemy większości członków grupy zostaną już zanalizowańe, ich skojarzenia kierują się ku aktualnym trudnościom. W ostatnim etapie pacjenci koncentrują uwagę na przyszłości, na uniezależnieniu się od emocjonalnego wsparcia, jakie dała im grupa, oraz na przeżyciach związanych ze zbliżającym się rozstaniem. •

Tak w wielkim skrócie można ująć zmiany tematów grupowych spotkań. Dla toczącej się w trakcie ich trwania indywidualnej pracy psychoterapeutycznej znaczenie ma klimat emocjonalny panujący w grupie. Zajmując się ważkimi problemami człowieka dotykamy sfer najbardziej intymnych, łatwo dających się zranić. Dlatego cała grupa musi być przygotowana do przyjęcia spraw pacjenta ze zrozumieniem. Musi stać się dojrzała do podjęcia określonej problematyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *