INNY WYMIAR AIDS

OSOBISTE PRZEŻYCIA TYCH, KTÓRZY PRZETRWALI

Przedstawione tu opowieści są częścią wypowiedzi przesta-wionych w czwartym wydaniu książki „Ajeśli wszystko, co wiesz

o AIDS, to pomówienia?”. Jest to próba spisania doznań i przeżyć zdrowych, HIV-pozytywnych kobiet, mężczyzn i dzieci, które przeciwstawiły się wszystkiemu, w co do tej pory nakazywano im wierzyć o AIDS.

„Swój pozytywny wynik otrzymałam w pamiętny weekend 1986 roku. Zaraziłam się prawdopodob-nie dwa lata wcześniej, więc aktualnie »żyję z HIV« już ponad 15 lat. Cztery lata temu, w dziewiątym roku mojego wyroku śmierci, wreszcie zmusiłam się do uznania niezaprzeczalnego faktu mojego życia. Bez żadnej interwencji medycznej, bez przyjmowania antyretrowirusowych specyfików, nie byłam a) ani chora b) ani martwa.

„Ścieżka moich przekonań wiodła od nieugiętej wiary, iż HIV wywołuje AIDS przez przeświadcze-nie, że system odpornościowy może ulec poprawie zarówno dzięki nietoksycznym metodom, jak i an- tyretrowirusom, do finalnego kwestionowania tezy HIV=AIDS. Taka progresja w myśleniu o HIV/ AIDS jest bezpośrednim rezultatem mojego oso-bistego doświadczenia. Rozumiem, iż zaprzeczenie twierdzeniu o wirusie wywołującym HIV może być dla wielu ludzi poważnym zmartwieniem. Jed-nakże nie kwestionuję tej tezy kierując się jedynie chęcią prowokacji. Wiedza o możliwości popełnie-nia tak wielkiego błędu, który decyduje o istnieniu tylu ludzi, jest dla mnie nie do zniesienia (…).

Ironią jest, że choć moja historia ma wydźwięk po-zytywny, czuję opory, by o niej opowiadać. Czy dyskusja o przeciwstawieniu się konieczności śmierci z powodu AIDS to tabu dzisiejszych czasów? Pewnie tak, aleja mimo wszystko nie mogę się oprzeć, by nie czegoś nie wyznać. Ostatnie cztery lata, kiedy nauczyłam się, jak uwolnić się od strachu, były najlepszymi, afirmującymi chęć życia latami mojego życia. (…)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *