JAK CZYNNIKI RYZYKA ODNOSZĄ SIĘ DO GRUP RYZYKA AIDS

W literaturze medycznej możemy spotkać wiele przypadków AIDS, w których dane osoby narażone były na oddziaływanie jednego lub kilku czynników ryzyka zmniejszających odporność organizmu. Nie istnieje natomiast żadna doku-mentacja, podająca wystawienie na działanie wirusa HIVjako jedyny aspekt ryzyka. Każdy przypadek AIDS wiąże się ściśle z oddziaływaniem czynników upośledzających system odpor-nościowy, czego konsekwencją jest wysoka wrażliwość na in-fekcje i choroby śmiertelne. (211)

Wśród chorych na AIDS wyróżnić można następujące gru-py: mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, osoby przyj-mujące narkotyki dożylnie, osoby poddawane transfuzjom i hemofilicy, osoby mające kontakty heteroseksualne, mło-dzież, dzieci i noworodki oraz obywatele państw trzeciego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *