JEŚLI MASZ POZYTYWNY WYNIK CZ. II

$ Testy przeciwciał HIV nigdy nie były sprawdzane pod kątem izolacji wirusa, więc ich rzekoma rzetelność nigdy nie została potwierdzona, co oznacza, że nie ma podstaw twier-dzić, iż pozytywny wynik testu wskazuje na obecność wiru-sa HIV.

& U ludzi z grup ryzyka AIDS istnieje duże prawdopodo-bieństwo uzyskaniafałszywie pozytywnego wyniku testu na obecność przeciwciał HIV. Osoby przyjmujące narkotyki dożylnie, hemofilicy, pacjenci po transfuzjach, ludzie z tych obszarów świata, gdzie panuje wirus zapalenia wątroby, gruźlica, trąd i infekcje jelitowe oraz homoseksualni mężczyźni są narażeni na wiele nieznanych antygenów i czynników infekcyjnych, które mogą powodować fałszywie pozytywny wynik testu HIV.

# U ludzi z pozytywnym wynikiem testu przeciwciał nigdy nie jest on jednoznaczny z istnieniem rzeczywistego wirusa HIV. & Test ładunku wirusa nie może zdiagnozować choroby, usta-lić infekcję HIV lub determinować stan zdrowia. Testy ładunku wirusa nie wykrywają rzeczywistego wirusa i nie są dopuszczone do użytku diagnostycznego. Nawet sami producenci potwierdzają, iż „test nie ma na celu potwier-dzenia obecności HIV…”.

# Żaden rodzaj testu ładunku wirusa nie był weryfikowany poprzez izolację wirusa. # W jedynym publikowanym badaniu porównującym wyniki ładunku wirusa i wykrywanie HIV poprzez hodowlę łączoną, ponad połowa ludzi z wykrywalnym poziomem ładunku wirusa nie miała wirusa wcale. (230)

Możliwe jest otrzymanie diagnozy AIDS, nawet jeśli nie jesteś chory ani nie cierpisz na żadne symptomy obniżenia odporności. Ważne jest, by zauważyć, że mimo iż możesz wybrać życie bez zwracania uwagi na swój HIV-pozytywny status, istnieją pewne prawne implikacje odnoszące się do pozytywnego te-stu, których nie należy ignorować. Bez względu na to, jak

bardzo niesprawiedliwe i błędne są te reggulacje, należy pa-miętać, że istnieją. Aktualnie 32 stany Ameryki uwzględniły w swoim prawie odpowiedzialność karną za „przenoszenie HIV”, a 17 z nich uznaje za ciężkie przestępstwo, kiedy HIV-pozytyw- na osoba podejmuje wiele form aktywności seksualnej, w tym również stosunek. W niektórych stanach uzasadniona zgoda partnera seksualnego nie jest traktowana jako argument obrony w innych stanach wymaga się, by mężczyzna z HIV używał prezerwatyw w czasie stosunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *