JEŚLI MASZ POZYTYWNY WYNIK

SSJ’ hociaż pozytywny wynik testu HIV jest powszechnie trak- sefS towany jako dowód infekcji śmiertelnego wirusa, masz prawo zakwestionować tę diagnozę i ustalić, co taka informa-cja znaczy dla ciebie. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje zdro-wie, a biorąc pod uwagę aktualne konwencjonalne informacje i sposoby leczenia AIDS, to bardzo ważne, by stać się adwoka-tem własnego zdrowia. Najlepiej zacznij od zbudowania so-lidnego fundamentu wiedzy, na podstawie której będziesz mógł podejmować ważne decyzje, mające wpływ na twoje dalsze życie. Skontaktuj się lub stwórz grupę wspierających się, dobrze poinformowanych w temacie rówieśników i spe-cjalistów zdrowotnych, co pozwoli ci uporać się z poczuciem strachu i nacisków z zewnątrz, i skupić się na faktach oraz najlepszych dla ciebie rozwiązaniach.

Uświadom sobie, że twoje zdrowie fizyczne w dużym stop-niu zależy od tego, co z wiadomości o HIV i AIDS uznasz za prawdę. Twoja wiara może tak samo silnie oddziaływać, jak lek lub bakteria, a życie w terrorze HIV i AIDS jest gwarancją powstania niszczących psychologicznych efektów. Postaraj się nie wpadać w panikę, zachowaj spokój, utrzymuj w umyśle wizerunek siebie, jako zdrowej osoby otoczonej pozytywną energią, odsuwaj od siebie szkodliwe informacje i nieuzasad-nione obawy, a skup się na faktach. Dla każdego, kto otrzymał pozytywny wynik testu, HIV jest początkiem podróży. Masz prawo i możliwość wyboru drogi, którą chcesz podążać. Pamiętaj, że istnieje druga strona powszechnie podawanych informacji na temat HIV i AIDS.

Pamiętaj o następujących faktach dotyczących pozytywnego wyniku testu: Przeciwciała wirusowe samodzielnie nie powodują ani nie zwiastują choroby w rzeczywistości są oznaką normalnej, zdrowej odpowiedzi immunologicznej i chronią przed cho-robą. Nie ma dowodów na to, by z całym przekonaniem móc stwierdzić, że przeciwciała HIV różnią się wjakikol- wiek sposób od pomocnych, obronnych przeciwciał.

$ Od kiedy antygeny HIV reagują krzyżowo z przeciwciałami produkowanymi w odpowiedzi na wiele chorób i bakterii powszechnie wykrywanych u zdrowych ludzi, pozytywny rezultat testu HIV nie potwierdza wcześniejszego wysta-wienia na działanie wirusa HIV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *