Koncentrowanie się na przebiegu procesu komunikowania się

Tymczasem w świadomości terapeutów pojęcie winy nie istnieje. W przypadku terapii małżeństw obawa przed obciążeniem winą skłania do poszukiwania w psychoterapeucie sojusznika, uzyskania od niego po-twierdzenia, że to partner jest winien zaistniałych konfliktów. Powoduje to tendencyjne udzielanie informacji (np. wybielanie wła-\ snej osoby), co oczywiście utrudnia prowadzenie psychoterapii.

Wśród cech wyróżniających podejście interakcyjne od innych koncepcji należy wyodrębnić koncentrowanie się na przebiegu procesu komunikowania się, a poświęcanie mniejszej uwagi treściom, jakie są przekazywane w rodzinie. Ważne staje się więc to, w jaki sposób ludzie ze sobą rozmawiają (mniej istotne okazuje się, co do siebie mówią). Jeśli w małżeństwie są częste kłótnie, to niekoniecznie należy analizować treść zgłaszanych pretensji („Nie dbasz o dom”, „Tylko ja robię zakupy”, „Nie myjesz po sobie wanny”, „Nie widzisz, ile dla ciebie robię” itp.). Ich treść może się zmieniać z dnia na dzień, z chwili na chwilę. Zauważa się, że wzajemne zarzuty dotyczą spraw mało dla małżonków istot-nych, a więc służą bardziej ukrywaniu ważnych spraw niż ujawnieniu zasadniczego problemu.

Do właściwości komunikowania się sprzyjających zdrowiu rodziny należy zdolność do wyrażania własnych przekonań i doświadczeń w sposób jawny24. W przekazywanych przez ludzi komunikatach klinicyści dostrzegają niekiedy – poza jawną treścią wiadomości – treść ukrytą. Na przykład przyjaciółka odwiedzając chorą stwierdza: „Powiedz mi, w czym mogę ci pomóc. Czy masz lekarstwa? Może pójdę do apteki? Wprawdzie kolega czeka teraz pod drzwiami mojego mieszkania, ale to nie szkodzi, może poczekać dłużej”. Z wypowiedzi wynika, że wprawdzie deklaruje ona wprost chęć udzielenia pomocy (bo większość ludzi sądzi, że tak wypada), lecz z kontekstu wynika, że jest to jej nie na rękę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *