Koncepcje psychoanalityczne – kontynuacja

Ego kieruje się zasadą realizmu. Jest ono świadomą instancją psychiczną, posiadającą zdolność samorozwoju. Zapewnia kontakt ze światem zewnętrznym, umożliwia jego spostrzeganie. Doprowadzać może do odraczania w czasie (jeśli sytuacja tego wymaga) zaspokojenia tendencji wzbudzanych, generowanych przez id. Ego pozostaje również pod wpływem super ego.

Superego odpowiada w pewnej mierze temu, co w języku potocznym nazywamy sumieniem. W superego zlokalizowane są uwewnętrznione wymagania zewnętrzne – przede wszystkim zawarte są tam nakazy ważnych dla nas autorytetów (np. zinter- nalizowane wymagania rodziców). Niespełnianie znajdujących się w superego ograniczeń moralnych dla tendencji id wywołuje poczucie winy.

Istniejące w każdym z nas instancje psychiczne mogą wzbudzać wzajemnie sprzeczne tendencje, doprowadzać do konfliktu. Wprawdzie w toku życia uczymy się sposobów radzenia sobie z nimi (złość wobec szefa możemy wyrazić nie wprost, lecz np. podczas zebrania skrytykować propozycję, z którą wystąpił), jednakże ego może nie być w stanie zintegrować tendencji id z wymaganiami rzeczywistości czy też z normami superego. W takich warunkach ego radzi sobie stosując mechanizmy obronne – nieakceptowane tendencje id czy inne treści zagrażające ego są usuwane ze świadomości (represjonowane, tłumione). Gdy ego uruchamia mechanizmy obronne, wówczas energia psychiczna używana jest do ochrony ego przed poczuciem winy, lękiem, wstydem itp.

Takie konflikty przeżywamy wszyscy w różnych okresach życia. Do zaburzeń (skłaniających do udziału w psychoterapii) dochodzi z następujących powodów. Hamowanie tendencji id, brak rozładowania napięć, blokowanie energii może doprowadzać do osłabienia siły ego. Długotrwałe stosowanie mechanizmów obronnych pozbawia ego energii potrzebnej do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Nierozładowanie energii może doprowadzić do powstania lęku. Inne objawy nerwicowe pojawiają się, gdy ego przestaje skutecznie wypierać ze świadomości instynktowe tendencje, społecznie nie akceptowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *