Koncepcje psychoanalityczne

Psychoanalitycy zwrócili uwagę, iż duży obszar życia psychicznego człowieka znajduje się poza zasięgiem jego świadomości. Oznacza to, że możemy przeżywać uczucia, z których nie zdajemy sobie sprawy, możemy posiadać nieświadome przekonania w istotny sposób wpływające na nasze postępowanie. Możemy źle nazywać, błędnie uświadamiać sobie intencje, motywy, zachowania. Ze względu na stopień, w jakim treści naszych przeżyć mogą być dostępne świadomości, wyróżnia się trzy poziomy: świadomość, podświadomość (część doświadczeń nieświadomych, ale dających się do świadomości przywołać, aktualizowanych w naszej pamięci) oraz nieświadomość. Zróżnicowane pod względem poziomu świadomości są trzy tzw. instancje psychiczne tworzące osobowość: id, ego i superego.

Id jest przede wszystkim źródłem energii życiowej, psychicznej. Energia psychiczna zaś jest siłą kryjącą się za aktywnością psychiczną. Pierwotnie powstaje ona właśnie w id, potem kierowana jest do dwu innych struktur psychiki (ego, superego), tworzących się w późniejszym okresie rozwojowym. W id zlokalizowane są nasze instynktowe tendencje. Po urodzeniu życiem psychicznym dziecka włada nieświadoma część osobowości – id. Id jest motorem naszego postępowania także w wieku dojrzałym. Wyznacza ono te zachowania, w których kierujemy się zasadą przyjemności, gdy nie zastanawiamy się nad konsekwencjami postępowania. Id domaga się bowiem redukcji powstałych w nas napięć, nieod- raczania momentu zaspokajania potrzeb. Można powiedzieć, że tendencje id wyzwalają w nas – na przykład – zachowania agresywne wobec szefa. Dzieje się tak, gdy wyrzucamy z siebie na zewnątrz złość, jaka powstała w związku z jego osobą. Możemy poczuć ulgę po wypowiedzeniu tego, co tak naprawdę o nim myślimy. Nie ma wówczas znaczenia, że w przyszłości poniesiemy konsekwencje ujawnionej wrogości.

W miarę rozwoju dziecka zaczyna powstawać nowa instancja psychiczna – ego. Jest to mediator pomiędzy impulsami ze strony id a wymaganiami rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *