KONTAKTY HETEROSEKSUALNE

6% Amerykanów z diagnozą AIDS przyznaje, iż jedynym czynnikiem ryzyka był kontakt heteroseksualny. Jednakże, w drodze dalszych wywiadów i ankiet, okazało się, że 60 – 90% tych ludzi ma za sobą także inne ryzykowne działania takie jak np. zażywanie narkotyków dożylnie bądź męsko- męskie stosunki seksualne, które mogły wpłynąć na znaczne dysfunkcje ich systemu odpornościowego. (225) Jak wcześniej podkreśliłam, ludzie z AIDS dobrowolnie przyporządkowują się do sześciu kategorii ryzyka stworzonych przez CKC, który to podział ogranicza ryzyko dla zdrowia jedynie do możliwości zakażenia HIV przez krew lub stosunek.

Spustoszenie, jakiego chemioterapia AIDS dokonuje w or-ganizmie i próba akceptacji postawionej diagnozy są wystar-czającym powodem wystąpienia chorób, a nawet śmierci u osób, u których nie wystąpiły żadne inne czynniki ryzyka.

Członkowie tej grupy to osoby, których Centrum Kontroli Chorób nie objęło w swej klasyfikacji czynników ryzyka, któ-rzy ze względu na swój HIV-pozytywny status regularnie poddają się chemioterapii i/lub korzystają z kuracji antybio-tykowej i innych immunosupresywnych leków, a także cierpią z powodu chronicznej paniki oraz poczucia utraty nadziei z powodu śmiertelnej diagnozy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *