Kontakty psychoterapeutyczne cz. II

Przytoczę na początek opis doświadczeń syna opowiadających o tym, jak zapamiętał on swego ojca: „Ze swego fotela rządziłeś światem. Słuszne było tylko Twoje zdanie, każde inne było niewydarzone, ekstrawaganckie, meszygene, nienormalne. Nadto Twoje zadufanie w sobie było przy tym tak wielkie, że zupełnie nie potrzebowałeś być konsekwentnym, a mimo to nie przestawałeś mieć racji. Zdarzało się również, że w jakiejś sprawie nie miałeś wcale wyrobionego zdania, a wówczas wszystkie na ten temat możliwe opinie musiały być bez wyjątku fałszywe”.

Tak zapamiętany ojciec staje się dla syna źródłem porównań. Doświadczenia z nim zaczynają wpływać na sposób spostrzegania własnej osoby. F. Kafka pisze o tym tak: „Przypominam sobie na przykład, jak kilkakrotnie rozbieraliśmy się razem w jednej kabinie. Ja mizerny, wątły, szczupły. Ty krzepki, ogromny, szeroki. Już w kabinie wydawałem się sobie nędzny, i to nie tylko wobec Ciebie, lecz wobec całego świata, ponieważ stanowiłeś dla mnie miarę wszechrzeczy. A gdy wychodziliśmy z kabiny między ludzi, ja u Twojej ręki, mały szkielecik, niepewny, boso na molo, bojący się wody, niezdolny do powtarzania Twoich ruchów pływackich, które mi wciąż pokazywałeś, w dobrej wierze, ale faktycznie ku memu najgłębszemu zawstydzeniu – bywałem wprost zrozpaczony (…)”.

Przedstawiony tu sposób spostrzegania własnego ojca i siebie samego zostaje na trwałe zapisany w osobowości syna. Sprawia, że nowe, inne niż w dzieciństwie, doświadczenia nie zmieniają ukształtowanej wcześniej osobowości. Oto jak opowiada o tym Kafka: „Moja samoocena była o wiele bardziej zależna od Ciebie niż od czegokolwiek innego, powiedzmy od jakiegoś widocznego sukcesu. Ten był tylko przelotnym wzmocnieniem, ale po drugiej stronie zawsze przeważał Twój ciężar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *